Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

O firmie:

Kontakt:

Marii Curie-Skłodowskiej 34; 41-819 Zabrze

sekretariat@cmpw-pan.edu.pl

+48 32 271-60-77

https://cmpw-pan.edu.pl/index.php?lan