Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A.

O firmie:

Kontakt:

ul. Kochanowskiego 30; 33-100 Tarnów

zmt@zmt.tarnow.pl

146306211, 212

www.zmt.tarnow.pl