Certyfikaty i nagrody

Status Krajowego Klastra Kluczowego
Został nadany przez Ministerstwo Rozwoju RP w 2017 roku. Status ten jest przyznawany w ramach strategii specjalizacji gospodarczej i ukierunkowania zasobów krajowych oraz regionalnych na silne, sprawnie funkcjonujące i posiadające potencjał rozwojowy podmioty.
Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative (ECEI)
Nagroda przyznawana za wysoką jakość zarządzania klastrem przez European Secretariat for Cluster Analysis (http://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters).
Certyfikat ISO 9001
Certyfikat ISO 9001 to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie. Potwierdza on wysoką jakość zarządzania jakością w klastrze. Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).