O klastrze


Lider Śląskiego Klastra Lotniczego - Federacja Firm Lotniczych BIELSKO - powstała w sposób naturalny, jako efekt rzeczywistej i konkretnej współpracy 15 firm prywatnych.

Więcej »

Cele klastra


Celem utworzenia Śląskiego Klastra Lotniczego jest wzrost innowacyjności oraz wzmocnienie powiązań kooperacyjnych jego członków, co w konsekwencji doprowadzi do wzrostu konkurencyjności wszystkich firm biorących udział w projekcie.

Więcej »

Współpraca


Współpracuj ze Śląskim Klastrem Lotniczym.
Uzyskaj konto Partnera, aby mieć dostęp
do Giełdy ofert.
Poznaj nasz sprzęt, oraz możliwości

Więcej »


Śląski klaster lotniczy

Historia współdziałania przedsiębiorstw z branży lotniczej na Śląsku sięga lat 80. ubiegłego stulecia. Lider Śląskiego Klastra Lotniczego - Federacja Firm Lotniczych BIELSKO - powstała w sposób naturalny, jako efekt rzeczywistej i konkretnej współpracy 15 firm prywatnych, które w wyniku transformacji ustrojowej zostały założone w regionie Bielska-Białej. Obecnie do klastra należy ponad 30 członków, w tym uczelnie wyższe i instytucje otoczenia biznesu.

Główne kompetencje klastra:

  • Produkcja szybowców, samolotów lekkich i ultralekkich
  • Produkcja modułów do silników lotniczych (łopatki i statory do turbiny niskiego ciśnienia)
  • Samoloty bezzałogowe
  • Centrum badań materiałów i struktur kompozytowych
  • Produkcja i dystrybucja kartografii cyfrowej
  • Usługi remontowe dla lotnictwa
  • Usługi szkoleniowe dla branży lotniczej
  • Usługi doradcze


MISJA - Śląski Klaster Lotniczy
Misją ŚKL jest tworzenie warunków trwałej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami branży lotniczej oraz instytucjami mającymi bezpośredni i pośredni wpływ na rozwój branży, instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami finansowymi, instytucjami sfery nauki i B+R.

Zróbmy razem by zrobić lepiej, szybciej i efektywniej.

WIZJA - Śląski Klaster Lotniczy
Wizją ŚKL na najbliższe lata jest budowa silnej struktury wpływającej na zintegrowanie branży, a dalej wzrost sprzedaży, usprawnienie przebiegu procesów rozwojowych oraz minimalizację ograniczeń finansowych rozwoju (w tym ograniczanie ryzyka związanego z transferem technologii). Uzupełnienie zasobów klastra o brakujące rozwiązania technologiczne. I przede wszystkim przejście w procesie rozwoju produktów do modelu szybkiego prototypowania i oferowania gotowych rozwiązań produktowych.