O Klastrze

Poznaj nas

O KlastrzeKilka słów o nas

image

OfertaPoznaj naszą ofertę

image

ProjektyNasze projekty

image

NEWS


Zapytanie ofertowe z dn.09.11.2017

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu i uczestnictwa w imprezie targowej UMEX 2018 (strona internetowa targów: http://www.umexabudhabi.ae/) 3 uczestników. W związku z realizacją projektu pn.: „Aktywizacja międzynarodowa Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania o charakterze promocyjno – biznesowym, w powiązaniu z działalnością badawczo – rozwojową i innowacyjną zrzeszonych członków Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/17-00, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.Chcesz zostać członkiem Śląskiego Klastra Lotniczego, szukasz partnera do swoich działań lub też chciałbyś skorzystać z naszego potencjału?

Skontaktuj się z nami!