A+
A-
X
31
stycznia
2017

„PPP dla MMŚP” - szkolenia z obszaru Partnerstwa Publiczno - Prywatnego

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej realizują projekt „PPP dla MMŚP”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarzadzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

W imieniu Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej zapraszamy do udziału w szkoleniach z obszaru Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ich celem jest budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku  poprzez wzrost kompetencji pracowników z zakresu przedsięwzięć PPP.

Projekty PPP w najbliższych latach stanowić będą jedno z kół zamachowych polskiej gospodarki. W Polsce i Unii Europejskiej przyszłość Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP) upatrywana jest w sektorze MMŚP. Badania wśród firm posiadających doświadczenie w realizacji przedsięwzięć PPP wskazują, że tego typu projekty stabilizują pozycję firmy na rynku i budują potencjał na przyszłość.

Szkolenia skierowane są do MMŚP posiadających siedzibę na tereniewojewództwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i wielkopolskiego.

Oferta zawiera:

  1. szkolenia ogólne, mające na celu nabycie wiedzy na temat podstawowych zagadnień dotyczących PPP, 4 dni szkoleniowe (8 godzin każdy dzień), łącznie 32 godziny
  2. szkolenia dedykowane, mające na celu pogłębienie kompetencji pracowników w obszarze przygotowania oferty przetargowej z obszaru PPP, 4 dni szkoleniowe (8 godzin każdy dzień), łącznie 32 godziny

Wartość szkolenia dla jednego przedsiębiorstwa wynosi:

  1. za szkolenie ogólne, kwota 4 112,40 PLN
  2. za szkolenia dedykowane, kwota 4 276,40 PLN

Przedsiębiorstwo delegujące pracowników na szkolenia (udział 2 pracowników) ponosi koszt wyłącznie wysokości 12,5% wartości szkolenia, tj:

  1. za szkolenie ogólne, kwota 514,05 PLN od przedsiębiorstwa
  2. za szkolenia dedykowane, kwota 534,55 PLN od przedsiębiorstwa

 

Więcej informacji na stronie: www.ppp.pracodawcyrp.pl

Kontakt: rekrutacjappp@pracodawcyrp.pl

tel. 22/ 518 87 47; 22/ 518 87 44


 

Dołączone pliki: