A+
A-
X

Polityka Plików Cookies

Niniejsza Polityka określa zasady gromadzenia przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych od Państwa przez stronę internetową prowadzoną pod witryną https://aerosilesia.eu/ przez Federację Firm Lotniczych Bielsko z siedzibą w Kaniowe (dalej FFLB), przy ul. Stefana Kóski 43 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 5257988, NIP 5547-20-85-992 REGON 240861880.

§1

 1. Następującym pojęciom nadaje się poniższe znaczenie:

 1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane I przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze strony internetowej. Przykładowo służą one do przechowywania informacji takich jak Państwa preferencje dotyczące wyświetlania strony. W każdym przypadku możecie Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki.

 2. Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez FFLB, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez FFLB za pośrednictwem witryny https://aerosilesia.eu/

 3. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez osoby trzecie za pośrednictwem witryny https://aerosilesia.eu/

 4. Polityka – niniejsza polityka plików Cookies

 5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Klient uzyskuje dostęp do witryny https://aerosilesia.eu/

§2

 1. FFLB za pomocą plików Cookies przechowuje na Urządzeniu Klienta informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej – na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

 2. FFLB wykorzystuje następujące typy plików Cookies:

  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia.

  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia.

 3. Korzystanie przez FFLB z plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu Klienta i oprogramowaniu zainstalowanym w tym Urządzeniu.

§3

 1. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi - w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).. Niezbędne w tym celu czynności można odnaleźć na witrynach producentów, np.:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

 1. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies.

 2. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

§4

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez FFLB. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. FFLB nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: biuro@aerosilesia.eu

FFLB współpracuje z podmiotami trzecimi, które mogą używać plików cookies lub podobnych technologii, aby zapewnić wyświetlanie reklam w oparciu o Państwa aktywność i zainteresowania. Pliki Cookies podmiotów zewnętrznych służą również do tworzenia statystyk, których zadaniem jest pomoc w zrozumienie, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze strony internetowej co umożliwia ulepszanie jej struktury oraz zawartości. Dlatego podczas wizyty na stronach internetowych na twardym dysku komputera użytkownika zapisywane są także ciasteczka podmiotów trzecich.

§5

FFLB będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie: 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji w ramach Witryny.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości. 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. 

§6

Uprawnienie FFLB do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies wynika ze zgody wyrażonej przez użytkownika witryny. Zgoda ta wyrażana jest podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji.