A+
A-
X

Projekty

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału ŚKL w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw lotniczych

 

 

Projekt ten pozwolił na zakup specjalistycznego wyposażenia technicznego, z którego korzystają na co dzień członkowie klastra, a także jest on wypożyczany odpłatnie podmiotom zewnętrznym przynosząc dochody klastrowi.

W ramach projektu zostało zakupione następujące wyposażenie:

 

Mobilny serwis szybowcowo-samolotowy.

Zakupiliśmy wyposażenie do dokonywania napraw małych i średnich samolotów oraz szybowców. Pozwoliło to na polepszenie jakości zakresu świadczonych usług, zdobycie nowych klientów i zmniejszenie ryzyka uszkodzenia maszyn podczas transportu od klienta do warsztatu.

 

Stanowisko sprawdzania przyrządów pokładowych statków powietrznych. 

Stanowisko to umożliwia sprawdzenie właściwości przyrządów w warunkach, na jakie w rzeczywistości narażony jest statek powietrzny. Zwiększa to bezpieczeństwo serwisowania oraz użytkowania statków powietrznych, poprawiając jednocześnie jakość usług świadczonych przez członków klastra.

 

Stanowisko do inspekcji trudno dostępnych miejsc statków powietrznych 

Zakup videoendoskopu umożliwiającego przeprowadzenie inspekcji statku powietrznego w trudno dostępnych miejscach samolotów bez ich rozbierania poprawił szybkość oraz jakość świadczonych usług serwisowych, wpływając na jakość obsługi klienta oraz umożliwiając poszerzenie grona potencjalnych odbiorców usług.

 

Mobilne stanowisko do ważenia sprzętu lotniczego.

Zakup mobilnego zestawu wag do ważenia sprzętu lotniczego umożliwia każdemu członkowi klastra przygotowanie optymalnych pod względem wyważenia elementów samolotów i szybowców. W przeszłości brak dostępu do wag mobilnych znacznie utrudniał proces konstrukcji samolotów i członkowie klastra musieli transportować elementy statków powietrznych do miejsca, w którym były dostępne wagi stacjonarne, następnie na miejscu, nie posiadając odpowiedniego wyposażenia, dokonywali poprawek na delikatnych elementach, często o znacznej wadze i rozpiętości.

 

Profesjonalna lakiernia do lakierowania elementów statków lotniczych.

Specjalnością członków klastra są małe samoloty, przy wytwarzaniu których proces lakierowania jest niezwykle ważny z punktu widzenia trwałości produktów. Wyposażenie w specjalistyczna lakiernie umożliwiło zatem wytwarzanie statków powietrznych o zauważalnie lepszej jakości i zwiększyło atrakcyjność sprzedawanych produktów.

 

Modelarnia. 

Modelarnia umożliwia członkom klastra prace nad nowymi rozwiązaniami aerodynamicznymi.

 

Stanowisko spawania laserowego.

Dzięki utworzeniu stanowiska spawania laserowego możliwe jest wytwarzanie kluczowych części do największych silników lotniczych o znacznie wyższej jakości niż technika spawania tradycyjnego. Pozwala to na zwiększenie trwałości i bezpieczeństwa użytkowania podzespołów, a członkowie klastra dzięki temu mogą konkurować z najważniejszymi wytwórcami na świecie w zakresie wytwarzania specjalistycznych części.

 

Nabycie specjalistycznego oprogramowania UniGrafx do projektowania statków powietrznych oraz stworzenie systemu informatycznego na potrzeby członków Klastra. 

Oprogramowanie daje możliwość znacznie szybszego projektowania nowych rozwiązań technicznych w lotnictwie, zmniejsza koszty opracowania prototypów nowych części, podzespołów i całych statków powietrznych. System informatyczny umożliwił utworzenie bazy wiedzy wszystkich członków, wymianę informacji, w tym wrażliwych informacji technicznych i technologicznych za pomocą bezpiecznych technik przesyłu danych.

 

Laboratorium badawcze stopów metali. 

Stworzenie takiego laboratorium umożliwiło wytwarzanie części z materiałów o najlepszej charakterystyce, wpływając na jakość produktów członków klastra.

 

Zakup wysoko zaawansowanego technologicznie wyposażenia do szlifowania uzębień elementów lotniczych skrzyń przekładniowych. 

Element specjalistyczny, jest wykorzystany przez członków klastra m.in. do wytwarzania podzespołów większych statków powietrznych.

 

Zakup ciągu technologicznego drukowania i skanowania 3D

Zakup ciągu technologicznego do szybkiego prototypowania w oparciu o technologie drukowania 3D umożliwia nam uzyskanie przewagi konkurencyjnej, co pozwala się na podjęcie szerszej współpracy z producentami i odbiorcami wysokoinnowacyjnych elementów i podzespołów dla przemysłu lotniczego.