A+
A-
X
09
maja
2020

„Doktorat wdrożeniowy” – zaproszenie do współpracy | Uniwersytet Łódzki

 

Uniwersytet Łódzki zaprasza przedsiębiorstwa i przyszłych doktorantów do współpracy w ramach IV edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

Głównym założeniem "Doktoratu wdrożeniowego" jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która pomoże funkcjonować przedsiębiorstwu. Program jest skonstruowany tak, aby każda ze stron –  jednostka naukowa, przedsiębiorstwo i doktorant – wyniosła z niego wymierne korzyści. 

Doktoranci pod okiem dwóch opiekunów – naukowego na uczelni i przemysłowego w siedzibie firmy – będą pracować nad rozwiązaniem problemu, który zgłasza przedsiębiorca. 

Warunkami przystąpienia do programu są:

 • przyjęcie do szkoły doktorskiej osoby, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego;
 • wyznaczenie przez wnioskodawcę opiekuna pomocniczego wskazanego przez podmiot zatrudniający doktoranta spośród pracowników tego podmiotu.

Środki finansowe w programie przeznaczone są na:

 • finansowanie stypendium doktoranckiego w wysokości:
  3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
  4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.
 • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
 • koszty ubezpieczenia społecznego

  Przedsiębiorstwa, które już z nami współpracują to:

  Sieć badawcza Łukasiewicz–Instytut Włókiennictwa,(Łódź); Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centrum Innowacji i Transferu Technologii (Łódź); Grupa Lotos S.A. (Gdańsk); Bionanopark (Łódź); Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości (Łódź); Lumileds Poland S.A. (Pabianice); EC1 Łódź Miasto Kultury w Łodzi; ABB Sp. z o.o. (Aleksandrów Łódzki); Muzeum Miasta Łodzi; Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi; INTERLOGOS s.c. (Bełchatów); Airbus Poland S.A. (Warszawa); Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY” (Łódź); Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.

 

Nabór wniosków w ramach programu trwa od 30 kwietnia 2020 r. do 15 czerwca 2020 r i odbywa się poprzez system OSF.

Uwaga! 

Wnioskodawcą jest Uczelnia, nie osoba indywidualna czy przedsiębiorstwo.

 

W celu aplikacji proszę o kontakt z:

Agnieszka Wojnarowska

e-mail: agnieszka.wojnarowska@uni.lodz.pl

tel. 42-635-49-49; 889-052-646

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczą programu zawierającą informacje na temat warunków konkursu jak i procesu aplikacji:

https://centrumnauki.uni.lodz.pl/index.php/2020/04/26/spotkania-informacyjne-o-konkursach-i-grantach-ncn-nawa-ncbir-materialy-ze-spotkania/

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne na stronie Centrum Nauki UŁ:

 

https://centrumnauki.uni.lodz.pl/index.php/2020/05/06/doktorat-wdrozeniowy-iv-edycja-na-lata-2020-2024/

Dołączone pliki: