A+
A-
X
11
lipca
2022

„Rozwój potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez rozszerzenie jego oferty w zakresie innowacyjnych produktów i usług oferowanych członkom klastra”.

 

Zaczynamy z projektem „Rozwój potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez rozszerzenie jego oferty w zakresie innowacyjnych produktów i usług oferowanych członkom klastra”.

Naszym głównym celem jest stworzenie systemu informatycznego i platformy internetowej, która stworzy bazę danych podmiotów uczestniczących w rynku dronów w Polsce. Ta platforma, znana jako Informatyczna Baza Danych ekosystemu BSP (IBD BSP), będzie pełnić kluczową rolę w zbieraniu informacji i integrowaniu interesariuszy związanych z branżą dronów.

Obecnie wiele przedsiębiorstw i jednostek naukowych pracuje nad różnymi aspektami technologii dronów, ale ich wiedza jest często rozproszona. Nasza platforma ma na celu zintegrowanie tych wysiłków, zapewniając dostęp do informacji o dostępnych rozwiązaniach technologicznych, pracach badawczo-rozwojowych oraz dostawcach.

Dzięki IBD BSP, firmy i instytucje publiczne będą mogły znaleźć potencjalnych dostawców, przekazać swoje wymagania, ocenić dostawców i zarządzać kontraktami efektywnie. To krok w kierunku budowy innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie dronów w Polsce.

 https://aerosilesia.eu/int-5.html

 [POIR.02.03.07-24-0002/21]

Dołączone pliki: