Dodano: czwartek, 29 kwietnia 2021 roku

!!!UWAGA !!! ogłoszenie zostało zmienione - Zapytanie Ofertowe z dn. 29.04.2021

 

Zapytanie ofertowe z dn. 29.04.2021r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej 23rd AUTOEXPO AFRICA 2021

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

W ramach projektu:

„Promocja produktów i członków Śląskiego Klastra Lotniczego na arenie międzynarodowej ”, POIR.02.03.03-24-0001/20, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

W dniu 29.04.2021r. ogłoszenie zostało zmienione. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami. Edytowane zapytanie ofertowe znajduje się w plikach do pobrania.