A+
A-
X
29
kwietnia
2021

!!!UWAGA !!! ogłoszenie zostało zmienione - Zapytanie Ofertowe z dn. 29.04.2021

 

Zapytanie ofertowe z dn. 29.04.2021r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej 23rd AUTOEXPO AFRICA 2021

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

W ramach projektu:

„Promocja produktów i członków Śląskiego Klastra Lotniczego na arenie międzynarodowej ”, POIR.02.03.03-24-0001/20, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

W dniu 29.04.2021r. ogłoszenie zostało zmienione (zwiększenie liczby uczestników misji). Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami. Edytowane zapytanie ofertowe znajduje się w plikach do pobrania. 

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:
Opal Travel and Business Service LTD Sp. z o.o./ ul. Karmelicka 19, 00-168 Warszawa/ Data: 10.05.2021 godz.: 14:47/ oferta odrzucona
East Service Paweł Świderski/ ul. Elizówka 22 Z, 21-003 Ciecierzyn/ Data: 11.05.2021 godz.: 09:47/ oferta odrzucona
UpHotel Sp. z o.o./ ul.Solna 4, 58-500 Jelenia Góra/Data: 11.05.2021 godz.: 14:54/ oferta odrzucona
Perfekt Anna Rudzka/ ul. Słonecznikowa 13E, 15-604 Stanisławowo/ Data: 11.045.2021r. godz: 16:38/ 131 200 zł netto/ 161 376 zł brutto
Cristal Travelnet / ul. Wojska Polskiego 34, 19-300 Ełk/ Data: 11.05.2021r. godz.: 16:42/ 133 300 zł netto/ 133 300 zł brutto
W wyniku oceny wybrano ofertę Perfekt Anna Rudzka. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w załącznikach.

W dniu 21.05.2021 postępowanie zostało unieważnione. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w plikach do pobrania.