A+
A-
X
17
sierpnia
2021

!!!UWAGA!!! Przetarg został anulowany. Zapytanie Ofertowe z dn. 17.08.2021

 

Zapytanie Ofertowe z dn. 17.08.2021

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej FAMEX - FERIA AEROESPACIAL MEXICO; Meksyk w terminie: 22 - 25.09.2021r. 

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

W ramach projektu: „Promocja produktów i członków Śląskiego Klastra Lotniczego na arenie międzynarodowej”, POIR.02.03.03-24-0001/20, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

!!! UWAGA !!! W dniu 25.08.2021r. Zamawiający skorygował oczywistą omyłkę w treści Zapytania Ofertowego zmieniając treść dotyczącą terminu, jednocześnie wydłużając termin na składanie ofert: Treść pierwotna: V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Prosimy o przesłanie oferty w formie dokumentowej (tj. skan w formacie pdf podpisanej oferty) na adres poczty elektronicznej: przetargi@aerosilesia.eu do dnia 27.09.2021 r. do godz. 11:00 Nowa treść: V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Prosimy o przesłanie oferty w formie dokumentowej (tj. skan w formacie pdf podpisanej oferty) na adres poczty elektronicznej: przetargi@aerosilesia.eu do dnia 31.08.2021 r. do godz. 15:00 Edytowane zapytanie ofertowe znajduje się w plikach do pobrania.

UWAGA!!! W dniu 27.08.2021r. przetarg został anulowany.