A+
A-
X
25
marca
2024

1/2024/SKL/BCU - PRZETARG ANULOWANY

 

!!! ŻADNA Z OFERT NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO !!!

przetarg rozstrzygnięty brakiem wyboru wykonawcy

NAZWA PROJEKTU (wymagane):

 

Powstaje w kontekście projektu:

Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w obszarze: eksploatacja portów i terminali lotniczych

                                                                                        

III.      TYTUŁ ZAMÓWIENIA (wymagane):

 

Usługi przygotowania opisu kwalifikacji celem włączenia ich do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

 

 

  1. TERMIN SKŁADANIA OFERT (wymagane):

 

8 kwiecień 2024 r.

 

Zamawiający przewiduje podpisanie umowy w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania
w miesiącu: kwiecień 2024 r.

 

------------------------------

 

 

Zamówienie zostało podzielone na dwie części.

 

CZĘŚĆ 1.

 

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (wymagane):

 

Kategoria / Rodzaj przedmiotu zamówienia: Usługi

 

Kod CPV:                                                        80000000-4

 

Nazwa Kodu CPV:                                          Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

Okres gwarancji (do 200 znaków):                   - nie dotyczy -

 

Opis przedmiotu zamówienia (do 10 000 znaków):

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi w zakresie przygotowania opisu kwalifikacji celem włączenia go do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Część 1 zamówienia dotyczy wykonania usług w zakresie opisu kwalifikacji dla dziedziny:

 

„Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie”

 

Zamawiający będzie pełnił funkcje instytucji certyfikującej kwalifikacje z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej) włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zamawiający spełnia podstawowe wymagania wobec podmiotów ubiegających się o miano instytucji certyfikujących.

 

Celem uzyskania funkcji instytucji certyfikującej Zamawiający:

 

- złoży wniosek o nadanie uprawnień do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zapewniając warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji oraz spełniając wymagania dotyczące walidacji i podmiotów ją przeprowadzających określonymi w obwieszczeniu z dnia […] ministra […] o włączeniu danej kwalifikacji rynkowej do ZSK.

- przeprowadzi procedurę nadawania uprawnień do certyfikowania.

 

Zamawiający w ramach projektu przygotuje i wystąpi do właściwego Ministra z wnioskiem o włączenie danej kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej) odpowiedniej dla dziedziny eksploatacji portów i terminali lotniczych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Zadaniem wybranego w niniejszym postępowaniu Wykonawcy będzie dokonanie opisu kwalifikacji dla dziedziny „Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie” w sposób umożliwiający Zamawiającemu skuteczne przeprowadzenie wyżej opisanej procedury.

 

Opis kwalifikacji powinien zostać przygotowany zgodnie z wymogi wynikającymi z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U.2020.226 t.j. z dnia 2020.02.12 z p. zm.).

 

 

Forma współpracy: Umowa B2B lub cywilno-prawna umowa B2C

 

Termin wykonania zamówienia: Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie: do 31 grudnia 2024 r.

 

Zaoferowana przez Wykonawcę cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia powinna być łączną ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia w całości (bez względu na liczbę godzin poświęconych na jego realizację).

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ 2.

 

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (wymagane):

 

Kategoria / Rodzaj przedmiotu zamówienia: Usługi

 

Kod CPV:                                                        80000000-4

 

Nazwa Kodu CPV:                                          Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

Okres gwarancji (do 200 znaków):                   - nie dotyczy -

 

Opis przedmiotu zamówienia (do 10 000 znaków):

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi w zakresie przygotowania opisu kwalifikacji celem włączenia go do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Część 2 zamówienia dotyczy wykonania usług w zakresie opisu kwalifikacji dla dziedziny:

 

„Komunikacja służb lotniskowych w sytuacji kryzysowej”

 

Zamawiający będzie pełnił funkcje instytucji certyfikującej kwalifikacje z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej) włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zamawiający spełnia podstawowe wymagania wobec podmiotów ubiegających się o miano instytucji certyfikujących.

 

Celem uzyskania funkcji instytucji certyfikującej Zamawiający:

 

- złoży wniosek o nadanie uprawnień do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zapewniając warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji oraz spełniając wymagania dotyczące walidacji i podmiotów ją przeprowadzających określonymi w obwieszczeniu z dnia […] ministra […] o włączeniu danej kwalifikacji rynkowej do ZSK.

- przeprowadzi procedurę nadawania uprawnień do certyfikowania.

 

Zamawiający w ramach projektu przygotuje i wystąpi do właściwego Ministra z wnioskiem o włączenie danej kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej) odpowiedniej dla dziedziny eksploatacji portów i terminali lotniczych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Zadaniem wybranego w niniejszym postępowaniu Wykonawcy będzie dokonanie opisu kwalifikacji dla dziedziny „Komunikacja służb lotniskowych w sytuacji kryzysowej” w sposób umożliwiający Zamawiającemu skuteczne przeprowadzenie wyżej opisanej procedury.

 

Opis kwalifikacji powinien zostać przygotowany zgodnie z wymogi wynikającymi z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U.2020.226 t.j. z dnia 2020.02.12 z p. zm.).

 

 

Forma współpracy: Umowa B2B lub cywilno-prawna umowa B2C

 

Termin wykonania zamówienia: Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie: do 31 grudnia 2024 r.

 

Zaoferowana przez Wykonawcę cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia powinna być łączną ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia w całości (bez względu na liczbę godzin poświęconych na jego realizację).