A+
A-
X
04
marca
2018

Aviation Asia Festival 2018

 

Podczas Aviation Festival Asia 2018 odbywających się w dniach 27-28 lutego 2018 r. swoje usługi i produkty prezentowały linie lotnicze, firmy handlingowe i obsługowe, a także porty lotnicze i lotniska z całego świata. Niezliczone konferencje i spotkania odbywały się przez cały czas trwania targów.

W ramach targów odbywała się dwudniowa konferencja, na której firmy z branży lotniczej i technologicznej omawiały kwestie strategiczne dla rozwoju lotnictwa - przewozów lotniczych. Jednym z głównych tematów prezentacji był rozwój niskokosztowych przewozów lotniczych, w której wiele firm dzieliło się swoimi doświadczeniami i pomysłami na obniżenie i optymalizację kosztów w lotnictwie, zaczynając od szkolenia pilotów (np. szkolenia szybowcowe), a kończąc na dystrybucji biletów. Innym ciekawym tematem poruszanym na konferencji była rozbudowa przemysłu lotniczego w tzw. krajach szybko rozwijających się. Na konferencji swoje wystąpienia mieli przedstawiciele m.in. takich firm jak: Lufthansa, Emirates, Etihad Airways, Virgin, Finnair, American Airlines, SAS, Jet Airways, SpiceJet, Flyadeal, JetBlue, Avianca, EasyJet, Wizz Air, AirAsia, United Airlines, Air New Zealand, Air China Limited, KLM, IATA, IBM, OpenJaw Technologies, Uber, GE Aviation, NASA, itd.

 

Udział w wydarzeniu realizowany w ramach projektu pn.: "Aktywizacja międzynarodowa Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania o charakterze promocyjno–biznesowym, w powiązaniu z działalnością badawczo – rozwojową i innowacyjną zrzeszonych członków Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/17, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Galeria:

Dołączone pliki: