A+
A-
X
09
kwietnia
2023

Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie Eksploatacja portów i terminali lotniczych

 

Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie Eksploatacja portów i terminali lotniczych przy Technikum Lotniczym ZDZ w Katowicach znalazło się na liście projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

                        

6 kwietnia 2023 roku ogłoszono wyniki I naboru wniosków w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).

Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie Eksploatacja portów i terminali lotniczych ma na celu przygotowanie młodzieży do pracy w branży lotniczej, zwłaszcza w zawodach: technik lotniskowych służb operacyjnych i technik eksploatacji portów i terminali. Dofinansowanie otrzymane w ramach konkursu pozwoli na wyposażenie Centrum w niezbędny sprzęt oraz na przeprowadzenie szkoleń. Będzie to miejsce, w którym uczniowie i wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych, które są niezbędne do wykonywania zawodu lotniczych. Planowane są między innymi zajęcia praktyczne z obsługi urządzeń lotniskowych oraz symulacje pracy na lotnisku, obsługa: dronów, specjalistycznych robotów oraz programów logistycznych i magazynowych. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie Eksploatacja portów i terminali lotniczych będzie działać przy Technikum Lotniczym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach i będzie otwarte dla uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników portów lotniczych oraz wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w branży lotniczej.

Liderem projektu jest Technikum Lotnicze ZDZ Katowice (https://www.technikum.lotnicze.zdz.pl/), którego rola w projekcie będzie kluczowa w kształceniu przyszłych specjalistów lotniczych. Partnerem Branżowym jest Śląski Klaster Lotniczy (https://aerosilesia.eu/), którego celem jest rozwój branży lotniczej na terenie województwa śląskiego poprzez integrację środowiska naukowego, biznesowego i administracyjnego oraz popularyzację wiedzy o lotnictwie wśród społeczeństwa. Partnerem merytorycznym jest Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Transportu w Katowicach (https://www.polsl.pl/rt/), która jest jednym z największych i najbardziej prestiżowych uczelni technicznych w Polsce.

Realizacja projektu Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Eksploatacja portów i terminali lotniczych przyczyni się do poprawy jakości kształcenia oraz zwiększy szanse młodzieży na znalezienie zatrudnienia w branży lotniczej.

Żródło https://www.zdz.katowice.pl/otrzymalismy-dofinansowanie-na-branzowe-centrum-umiejetnosci-2

Dołączone pliki: