A+
A-
X
13
października
2017

C2C Bruksela

 

 

W dzisiejszych czasach jednym z kluczowych zadań to budowanie relacji, networking i spotkania B2B lub C2C, które pozwalają na poszerzenie bazy kontaktów i przyspieszają rozwój.

Podczas spotkania odbywającego się w Brukseli w pierwszej połowie października Śląski Klaster Lotniczy reprezentował jako jedyny klaster Polskę. Spotkanie tego rodzaju pozwalają na zawiązywanie długotrwały partnerstw i budują relację pomiędzy klastrami z całej Europy i nie tylko.

Spotkanie w Brukseli skierowane głównie do klastrów i organizacji powiązanych z obronnością miało ułatwić poszukiwania partnerstw do zawiązania konsorcjum umożliwiającego skorzystanie z programu COSME.

Tego typu wsparcie poszerza możliwości nie tylko klastrów, ale w pośredni sposób przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstw i ułatwia ich działania w ramach realizacji późniejszych programów, w których koniecznością jest partner zagraniczny. Dodatkowa wartością dodaną jest sam fakt poszerzenia perspektywy i możliwość szerszego spektrum działania.

 

 

Dołączone pliki: