A+
A-
X
23
sierpnia
2023

Gold Label of the European Cluster Excellence Initiative

 

Nasza międzynarodowa praca została doceniona poprzez nadanie nam prestiżowego certyfikatu Gold Label of the European Cluster Excellence Initiative! Certyfikat jest potwierdzeniem wysokiej jakości zarządzania Klastrem oraz jego pozycji jako jednej z wiodących organizacji klastrowych w sektorze lotniczym.

To również oznaka, że działamy zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami, stawiając na kluczowe obszary, które przynoszą realną wartość dla naszych członków.

Dzięki certyfikatowi Gold Label of the European Cluster Excellence Initiative, widoczność naszego klastra na europejskiej mapie klastrów lotniczych jest wzmocniona, co również otworzyło przed nami nowe możliwości nawiązywania kontaktów i współpracy z innymi europejskimi przedsiębiorstwami.

Nasza społeczność liczy już ponad 100 firm z branży lotniczej, włączając w to uczelnie wyższe oraz instytucje z otoczenia biznesu. Aktualnie realizujemy wiele pasjonujących projektów internacjonalizacji poprzez udział w międzynarodowych wyjazdach! Naszym celem jest promowanie działalności naszych firm członkowskich oraz otwieranie nowych horyzontów na kolejne rynki.

https://www.linkedin.com/posts/european-cluster-collaboration-platform-eccp_eccp-activity-7106994963464249344-83CO/?utm_source=share&utm_medium=member_ios


Galeria:

Dołączone pliki: