A+
A-
X
30
kwietnia
2018

Intermat 2018

 

Podczas targów Intermat 2018 Śląski Klaster Lotniczy reprezentowany był głównie przez firmę Wielton. Targi odbywały się w Paryży w dniach 23-28 kwietnia. Zapraszmy do zapozniania się z faktami dotyczącymi firmy Wielton. 

 

Grupa Wielton z kolejnymi rekordami w 2017 roku

Korzystając ze sprzyjającej koniunktury na wszystkich rynkach działalności, w 2017 roku Grupa Wielton ustanowiła kolejne rekordy na poziomie przychodów i wolumenu sprzedaży. Po czterech kwartałach ubiegłego roku całkowite przychody Grupy wyniosły 1,6 mld zł, a łączna liczba sprzedanych pojazdów 15 109 sztuk zarówno naczep jak i przyczep drogowych oraz produktów dla rolnictwa. To wzrost o 17,5 proc. w porównaniu z rokiem 2016. Silną pozycję na rynkach międzynarodowych potwierdzają zarówno rekordowe wyniki Grupy, jak i prowadzone przez nią akwizycje. Kontynuując dotychczasową politykę, w maju 2017 roku Wielton S.A. przejął niemiecką spółkę Langendorf, a w grudniu ub.r. sfinalizował przejęcie 100 proc. akcji Freuhauf SAS.

 

Sukcesy sprzedażowe we Włoszech, Rosji i we Francji

 

Grupa Wielton sprzedała w 2017 roku łącznie 15 109 sztuk naczep i przyczep drogowych oraz produktów dla rolnictwa, z czego blisko 70 proc. stanowił eksport. Grupa odnotowała rekordowe wyniki na wszystkich rynkach prowadzonej działalności. We Włoszech, gdzie wielkość rynku szacowana w oparciu o rejestracje wyniosła 16 142 sztuki pojazdów, sprzedaż należącej do Grupy spółki Viberti Rimorchi zwiększyła się o ponad 34 proc. Wzrosty były widoczne również na rynku rosyjskim, gdzie dobra koniunktura przełożyła się na zwiększoną sprzedaż wszystkich produktów, a także na rynku niemieckim – łącznie Grupa sprzedała na nim 602 szt. produktów. Rekordowo rok zakończył się również we Francji, gdzie należąca do Grupy Wielton spółka Fruehauf SAS umocniła swoją wiodącą pozycję na rynku i zwiększyła sprzedaż o blisko 6 proc. w porównaniu z 2016 rokiem.

 

O zainteresowaniu klientów asortymentem spółki Fruehauf SAS świadczy także jej udział rynkowy w poszczególnych rodzinach produktowych: naczepy furgonowe – 49 proc., naczepy podkontenerowe – 37 proc., naczepy kurtynowe – 30 proc., naczepy-platformy – 29 proc., przyczepy kurtynowe – 60 proc., a także przyczepy podkontenerowe – 35 proc.  Ponadto spółka jest liderem na rynku francuskim w zakresie sprzedaży wywrotek stalowych oraz wiodącym dostawcą i prekursorem w zakresie sprzedaży pojazdów typu City, dostępnych zarówno w wersji kurtynowej, jak i furgonowej.

Udana sukcesja Fruehauf SAS przyczyniła się do rozbudowy oferty produktowej francuskiej spółki. Dzięki włączeniu w struktury Grupy Wielton jej asortyment został rozszerzony o przyczepy i naczepy niskopodwoziowe, zaprezentowane na targach Solutrans, oraz dwie gamy wywrotek aluminiowych i stalowych. Serie wywrotek aluminiowych OptiMum i OpriMax oraz wywrotek stalowych OptiStrong są przeznaczone na rynek budowlany, z kolei wywrotki aluminiowe AgroMax oraz wywrotku stalowe Scrap służą do transportu dużych wolumenów. Na uwagę zasługuje także seria wywrotek stalowych OptiStrong, wprowadzona niedawno i w krótkim termin w celu sprostania rosnącym oczekiwaniom rynku francuskiego.

 

Obecnie prowadzone są działania w zakresie pełnej integracji Fruehauf SAS w ramach Grupy Wielton, a obejmują one m.in. modernizację zakładu produkcyjnego w Auxerre prowadzoną przez zespół francusko-polski oraz wspólne opracowywanie nowych produktów i elementów wyposażenia w polsko-francusko-niemieckim teamie. Sukcesja otworzyła przed francuską spółką nowe możliwości, takie jak: rozszerzenie gamy produktowej czy zwiększenie mocy produkcyjnej o 4 pojazdy dziennie dzięki wsparciu Wieltonu.

 

Innowacje motorem rozwoju Grupy Wielton

Równolegle z procesami integracyjnymi trwa realizacja wielu projektów w zakresie badawczo-rozwojowym. Inwestycje w innowacje Grupy Wielton koncentrują się na zwiększeniu mocy produkcyjnych
i przełożą się na podniesienie efektywności, co pozwoli spółce na korzystanie z rosnącego popytu. W 1. kwartale 2018 r. oddana do użytku została linia nr 4 do spawania skrzyń wywrotek w nowo wybudowanej hali spawalni, a w kolejnym kwartale dwie zautomatyzowane linie do spawania belek głównych ram naczep. W fazie testów jest zautomatyzowana linia lakiernicza do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy oraz lakiernia, a w 2. kwartale do użytku oddane zostaną również dwie zautomatyzowane linie do spawania belek głównych ram naczep.

 

Automatyzacja i robotyzacja w myśl idei przemysłu 4.0 daje nam większą oszczędność czasu, który możemy wykorzystywać na usprawnienie procesów i efektywne zarządzanie portfelem zamówień. Zyskany czas pozwala na pracę nad jakością oferowanych produktów i idealne dopasowanie realizowanych zamówień do potrzeb naszych klientów. Dzięki temu obserwujemy rosnącą popularność produktów szytych na miarę, a to pozwala nam budować unikalną przewagę konkurencyjną Grupy Wieltonmówi Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A.

 

W sierpniu spółka ubiegłego roku zawarła także z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę dotyczącą dofinansowania projektu uruchomienia produkcji chłodni. Koszt całego projektu, którego realizacja zakończy się w 2019 r., wyniesie 20 mln zł, z czego 44 proc. będzie dofinansowanych przez NCBiR.

 

Konsekwentna realizacja strategii rozwoju 2017–2020

W 2017 roku Grupa Wielton zrealizowała także szereg projektów mających na celu podnoszenie jakości obsługi swoich klientów. Podjęto działania w zakresie zdefiniowania i wdrożenia ujednoliconego zakresu funkcji obiektów i standardów obsługi klienta w COK, a ponadto rozbudowy sieci serwisowej na terenie całej Europy, których celem było osiągnięcie minimalnej liczby punktów serwisowych dla każdego rynku krajowego. Dodatkowo zintegrowano systemy jakościowe w Grupie i rozpoczęto prace nad uruchomieniem struktur, narzędzi oraz procesów operacyjnych dla handlu naczepami używanymi. Istotnymi projektami w kontekście budowania relacji z klientami było również wypracowanie architektury marek oraz działania w zakresie corporate identity, służące wypracowaniu nowego wizerunku graficznego Grupy Wielton i opracowaniu procedur rebrandingowych.

 

O firmie Wielton S.A.:

 

Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu to największy polski producent naczep, przyczep i zabudów samochodowych. Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie należy do grona trzech największych producentów w swojej branży w Europie. Jest także w dziesiątce największych światowych graczy w branży. Klientami Wieltonu są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne, dystrybucyjne i rolnicze. Grupa Wielton posiada trzy centra produkcyjne: w Polsce, Niemczech oraz we Francji, a także dwie montownie: we Włoszech i w Rosji. Pod koniec 2016 roku Wielton uruchomił spółkę zależną w Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie jako pierwszy europejski producent wybuduje montownię naczep drogowych.

 

W ramach całej Grupy zatrudnienie znajduje obecnie około 2,6 tys. pracowników, przy czym najwięcej, bo aż 1,5 tys. w Wieluniu. Swoim klientom producent zapewnia również wsparcie serwisowe. Kierowcy mogą skorzystać z jednego z ponad 600 punktów zlokalizowanych w 18 krajach Europy. W 2016 r. w Wieluniu Wielton otworzył Centrum Badawczo-Rozwojowe. Inwestycje w badania i rozwój to dla spółki istotny element strategii. Już dziś firma współpracuje z instytutami i uczelniami w Polsce i za granicą, a Centrum Badań i Rozwoju posiada jedyną w Polsce, a drugą w Europie stację do całopojazdowego badania naczep, która umożliwia wykrywanie ewentualnych usterek już na etapie testów produkowanych pojazdów. Oferta Grupy Wielton z roku na rok się poszerza i zostaje wzbogacona o nowe produkty. Klienci mogą wybierać spośród 11 grup pojazdów, dostępnych w 800 konfiguracjach. Siłą Grupy jest konsekwentnie realizowana strategia, oparta na rozwoju organicznym i akwizycjach. W maju 2017 r. Grupa przejęła niemiecką spółkę Langendorf, dzięki czemu poszerzyła swoją ofertę m.in. o specjalistyczne pojazdy do przewozu szkła i prefabrykatów betonowych, a w ostatnim kwartale 2017 roku sfinalizowała przejęcie 100% udziałów we francuskiej spółce Fruehauf SAS.

 

 

Udział w wydarzeniu realizowany w ramach projektu pn.: "Aktywizacja międzynarodowa Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania o charakterze promocyjno–biznesowym, w powiązaniu z działalnością badawczo – rozwojową i innowacyjną zrzeszonych członków Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/17, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

Dołączone pliki: