A+
A-
X
07
lutego
2019

Internacjonalizacja po raz trzeci!

 

Projekt internacjonalizacji, a dokładnie Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych dofinansowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. 

Program pozwala m.in. na udział w misjach gospodarczych i targach z dofinansowaniem w zależności od wielkości przedsiębiorstwa (więcej o programie).

Śląski Klaster Lotniczy już po raz trzeci będzie składać wniosek na projekt.

Zapraszamy do udziału wszystkich członków klastra.

Firmy zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie ANKIETY do dnia 12.02.2019 roku.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Barbara Adamek-Czartoryjska

barbara.adamek@aerosilesia.eu

Dołączone pliki: