A+
A-
X
11
stycznia
2024

Jak klastry wspierają rozwój przemysłu lotniczego w Europie

 

Śląsk, niegdyś centralny region dla polskiego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego, obecnie przechodzi dynamiczną transformację. Tereny te stają się ośrodkiem innowacyjnych przedsiębiorstw z branży lotniczej.

Śląski Klaster Lotniczy zrzesza 120 firm z sektora lotniczego, włączając w to uczelnie wyższe oraz instytucje z otoczenia biznesu, odgrywając kluczową rolę w przekształcaniu tego obszaru w centrum postępu technologicznego i wzrostu gospodarczego.

Wspieranie zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), to jedno z głównych założeń działalności naszego klastra. Zapewniamy firmom zasoby i możliwości globalnego zasięgu, co znajduje swoje potwierdzenie w rozwoju firm takich jak KP Labs, która osiągnęła międzynarodowy sukces, czy Wytwórnia Konstrukcji Kompozytowych Andrzej Papiorek i innych.

W ostatnim czasie Euronews poświęcił uwagę klastrom w Europie. W najnowszym programie "Business Planet" omówiono, dlaczego klastry, takie jak między innymi Śląski Klaster Lotniczy, odgrywają kluczową rolę we wspieraniu konkurencyjności, innowacyjności i odporności gospodarczej w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Podkreślono, jak klastry tworzą dogodne warunki do wymiany doświadczeń, współpracy oraz synergii między przedsiębiorstwami.

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych firm członkowskich. Ten filmowy epizod pokazuje m.in. rolę, jaką odgrywamy w rozwoju europejskich przedsiębiorstw lotniczych na śląsku.

https://www.euronews.com/business/2024/01/09/reach-for-the-sky-how-clusters-are-helping-europes-aerospace-industry-take-off?fbclid=IwAR3130wruAwYDGOduF5Jiu6NuapN4cb9flkG5dAhYdqIEj_QBk8UF1otQ-YGaleria:

Dołączone pliki: