A+
A-
X
11
grudnia
2020

Katalog Klastrów Kluczowych

 

Z przyjemnością informujemy, że w ramach współpracy Ministerstwa Rozwoju i Krajowych Klastrów Kluczowych powstał katalog, prezentujący 15 klastrów, w tym Śląski Klaster Lotniczy, które zostały wyłonione w konkursach o uzyskanie o uzyskanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego.

Wybór Krajowych Klastrów Kluczowych dokonywany jest w ramach otwartego Konkursu, którego organizatorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Klastry kluczowe wyłaniane są w oparciu o zestaw kryteriów obejmujących: zasoby ludzkie i organizacyjne, zasoby infrastrukturalne i finansowe, potencjał gospodarczy klastra, tworzenie i transfer wiedzy, działania na rzecz polityk publicznych, orientacja na klienta.

Status KKK to nie tylko prestiż, ale również nowe możliwości rozwoju dzięki programom i konkursom na projekty B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w których przewidziano specjalną premię dla członków Klastra Kluczowego.

Celem wydania katalogu jest zaprezentowanie Krajowych Klastrów Kluczowych, ich głównych obszarów działalności oraz sukcesów. W katalogu można znaleźć podstawowe informacje na temat klastrów, m.in. dane kontaktowe, cele klastra, wielkość. Informacje te pozwolą na szybkie zapoznanie się z obszarami działalności najważniejszych i najprężniej działających klastrów.

Katalogi w wersji polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej do pobrania TUTAJ.

Zachęcamy do zapoznania się treścią katalogów oraz nawiazania współacy ze Śląskim Klastrem Lotniczym!

Dołączone pliki: