A+
A-
X
06
lutego
2020

Konferencja “Rola innowacyjnych klastrów regionalnych w rozwoju turystyki”

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w konferencji  “Rola innowacyjnych klastrów regionalnych  w rozwoju turystyki” organizowanej przez Związek Pracodawców Klastry Polskie w miejscowości Gudauri w Gruzji w dniach 5-6 marca 2020r.

Kraje Grupy Wyszehradzkiej od kilkunastu lat stale zwiększają swoją atrakcyjność turystyczną. Oferta staje się coraz bogatsza i bardziej zróżnicowana. Turystyka jest coraz ważniejszym sektorem w ramach PKB krajów V4. Biorąc to wszystko pod uwagę, widzimy dwie istotne kwestie, z którymi należy się zmierzyć (wewnętrzna i zewnętrzna):
Wewnętrzna: Mimo, że sektor turystyczny w krajach V4 stał się stosunkowo zaawansowany, to jednak rozprzestrzenianie się innowacji nie jest wystarczające. Innowacje są raczej domeną dużych firm, ale mimo to MSP prawie nie angażują się w tę działalność.
Zewnętrzny: Gruziński sektor turystyczny jest młody w porównaniu z krajami V4. Jego rozwój jest ważny dla rozwoju gospodarki gruzińskiej, ale jednocześnie może być interesującą szansą biznesową dla firm turystycznych V4, biorąc pod uwagę fakt, że społeczeństwa V4 są coraz bardziej zainteresowane odwiedzaniem Gruzji.
Gruzja, która jako kraj Partnerstwa Wschodniego wykazuje duże zainteresowanie pogłębianiem integracji europejskiej. Kraje V4 wydają się być naturalnymi partnerami na tej drodze, głównie ze względu na bliskie stosunki polityczne i więzi kulturowe. Gruzja jest krajem rozwijającym się o wysokich aspiracjach, a jej plany rozwoju można wzmocnić poprzez wykorzystanie ścieżek rozwoju stosowanych dotychczas przez kraje V4.

Celem organizacji spotkania jest zarówno transfer doświadczeń firm i instytucji z krajów V4 w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji, jak i stworzenie platformy współpracy pomiędzy krajami regionu i Gruzją, która jest nową, nieodkrytą destynacją turystyczną o dużych walorach turystycznych i kulturowych. Z punktu widzenia turystyki istnieją wspólne problemy do rozwiązania i potrzebny jest wspólny wysiłek, zwłaszcza w obszarach przygranicznych między Słowacją, Polską i Czechami (góry, transport, wspólne ośrodki narciarskie itp.).

Agenda wydarzenia znajduje się w plikach do pobrania.

Partnerzy wydarzenia: