A+
A-
X
05
grudnia
2023

Konferencja dedykowana dla przedstawicieli branż lotniczej, dronowej i kosmicznej

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanym przez Śląski Klaster Lotniczy wydarzeniu pt. "Konferencja dedykowana dla przedstawicieli branż lotniczej, dronowej i kosmicznej.", które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023r. w Kaniowie.

8 grudnia 2023r.

Miejsce: Stefana Kóski 43, 43-512 Kaniów

Organizowana w ramach projektu pod nazwą: "Rozwój potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez rozszerzenie jego oferty w zakresie innowacyjnych produktów i usług oferowanych członkom klastra." w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.7. Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych.

Jednym z głównych zagadnień omawianych podczas wydarzenia będzie przemysł dronowy, a w szczególności korzyści i możliwości jakie niesie za sobą zastosowania dronów w przyszłości.

Przemysł lotniczy, a w szczególności konstrukcja i produkcja bezzałogowych statków powietrznych ma ogromny potencjał gospodarczy, który warto rozwijać, gdyż w tej dziedzinie istnieją duże szanse na odniesienie globalnego sukcesu.  Daje to możliwość wspólnego działania i łączenia sił w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Zaangażowanie w rozwój bezzałogowych statków powietrznych niesie za sobą głównie duże szanse rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Tegorocznej edycja wydarzenia ma na celu nawiązanie i zacieśnienie współpracy, pomiędzy przedstawicielami firm oraz podmiotów działających w jednej najbardziej innowacyjnych gałęzi światowej gospodarki, branży lotniczej i dronowej.

To wydarzenie to doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej na temat naszego innowacyjnego portalu dronowego https://uavconnect.eu - Informatycznej Bazy Danych ekosystemu BSP.

Podczas konferencji omówimy, jak nasza platforma wspiera rozwój polskiego sektora dronowego, integrując przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i instytucje publiczne.

https://app.evenea.pl/event/886506-4

Galeria:

Dołączone pliki: