A+
A-
X
26
maja
2014

Międzynarodowe konsorcjum uruchamia na Śląsku nowy projekt. AirCarbD – nowy system monitorowania stężenia dwutlenku węgla w Europie.

 
W dniu 21 maja 2014 roku w siedzibie Federacji Firm Lotniczych BIELSKO  miało miejsce podpisanie konsorcjum oraz listu intencyjnego w ramach europejskiego projektu „AIRBORNE ESTIMATION SYSTEM OF CARBON DIOXIDE EMISSION” znanego pod akronimem AirCarbD. 
Celem zawiązywanego konsorcjum jest realizacja projektu AirCarbD w ramach programu ramowego pn. „Horyzont 2020", który jest największym w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet to ponad 70 mld EUR (w cenach bieżących). Kluczowym zadaniem programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. Projekty realizowane w ramach programu " Horyzont 2020 " mają wartość od 1 do 10 mld euro. 
AirCarbD to innowacyjny system monitorowania stężenia dwutlenku węgla przy powierzchni ziemi. Będzie on składał się z dwóch elementów - segmentu naziemnego oraz pomiarowego. 
Segment pomiarowy będą stanowiły specjalnie przystosowane samoloty wyposażone w zaawansowane kamery hiperspektralne pozwalające na wykrywanie różnego rodzaju związków chemicznych, szczególnie dwutlenku węgla. Następnie dane zarejestrowane przez samoloty będą przetwarzane przez segment naziemny wyposażony w system informatyczny pozwalający na oszacowanie ilości wyemitowanego dwutlenku węgla w badanym rejonie. 
Dzięki nowemu systemowi będzie możliwe dokładniejsze niż dotychczas określenie ilości emitowanego dwutlenku węgla w danym rejonie oraz skorelowanie tych danych z raportami emisji gazów cieplarnianych przygotowywanymi przez przemysł. 
Efektem projektu AirCarbD mają być zatem precyzyjne pomiary emisji gazów cieplarnianych, a szczególnie dwutlenku węgla, dzięki czemu będzie można znacząco obniżyć zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Koordynatorem projektu będzie Politechnika Śląska w Gliwicach, a w skład konsorcjum wejdą ponadto:
• Federacja Firm Lotniczych Bielsko (stowarzyszenie zrzeszające ponad 30 firm związanych z sektorem lotniczym i informatycznym głównie ze Śląska – www.aerosilesia.eu)
• Costruzioni Aeronautiche Tecnam S.r.l. (producent samolotów z Włoch - http://www.tecnam.com/)
• SilSense Technologies Sp. z o. o. (polski producent autorskiego innowacyjnego oprzyrządowania wraz dedykowanym oprogramowaniem)  
• Bartolini Air Sp. z o. o.  (polska firma z branży lotniczej zajmująca się dystrybucją samolotów oraz szkoleniami pilotów - http://bartolini-air.com).
W ramach spotkania na lotnisku w Kaniowie klastrowy partner - Ośrodek Szkolenia Lotniczego FC FLYERS udostępnił i zaprezentował działanie urządzenia treningowego symulującego prawdziwy lot samolotu. Symulator Cirrus II Professional umożliwia trening procedur podczas lotu na wielu typach samolotów zarówno jedno- jak i wielosilnikowych. 
Projekt wzbudził tak duży podziw wśród środowisk biznesowych, że zainteresował się nim Premier Jerzy Buzek, który przybył na podpisanie umowy samolotem udostępnionym przez Bartolini Air i osobiście pogratulował konsorcjantom.
 
Dołączone pliki: