A+
A-
X
03
czerwca
2018

Misja wyjazdowa do Tokio 2018

 

 

ICACACM to międzynarodowa konferencja, która gromadzi czołowych  akademickich, naukowców i nie tylko do podejmowania rozmów na temat kompozytów lotniczych i zaawansowanych materiałów kompozytowych. Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń jak również wyników badań dotyczących wszystkich aspektów kompozytów lotniczych i zaawansowanych materiałów kompozytowych. Tegoroczna edycja odbywała się w dniach 28-29 maja 2018 r.

Zapewnia również doskonałą interdyscyplinarną platformę dla naukowców i praktyków do prezentacji i dyskusji na temat najnowszych innowacji, trendów i problemów, a także napotkanych praktycznych problemów i rozwiązań przyjętych w dziedzinie kompozytów lotniczych i zaawansowanych materiałów kompozytowych.

Udział w konferencji International Conference on Aircraft Composites and Advanced Composites Materials organizowanej przez International Scientific Research and Experimental Development zorganizowanej w Tokyo to dla osób uczestniczących w konferencji ciekawe doświadczenie.

W ramach konferencji poruszane zostały różne tematy dotyczące materiałów kompozytowych, występujący prezentowali swoje referaty. Członkom klastra w pamięć zapadły następujące referaty:

1.„Analiza dynamiczna płyt kompozytowych o podwójnej krzywiźnie w zależności od grubości” (Politechnika Gebze - Turcja)

2.„Wpływ środowiska na kompozyty epoksydowe zbrojone włóknami kokosowymi zawierającymi biel tytanową jako napełniacz” (Politechnika  Warangal - Indie) - interesujące z uwagi na biodegradowalne, naturalne włókna zbrojące

3. „Przygotowanie i analiza wysokowytrzymałych kompozytów zbrojonych włóknem szklanym ze stopami aluminium” (Szkoła Techniczna w Tamil Nandu - Indie)

4.„Mechaniczne i fizyczne własności kompozytów aluminiowych wzmocnionych nanorurkami węglowymi” (Politechnika Isfahan - Iran) - wyniki pokazujące wzrost wytrzymałości  aluminium przez wzmocnienie nanorurkami.

Poza udziałem w konferencji przedstawiciele klastra wraz z przedstawicielem Zakładów Szybowcowych Jeżów, zaplanowali spotkanie w Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu w Tokio i odbyli spotkanie z Panią Elizą Klonowską-Siwak kierownikiem biura w Tokio. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, Pani Eliza wykazała dużym zaangażowaniem w realizację pomysłów dotyczących nawiązania współpracy pomiędzy klastrami z Polski (ŚKL) i Tokio. Aktualnie prowadzona jest korespondencja mailowa polegająca na wymianie kontaktów i nawiązaniu relacji z klastrem lotniczym w Tokio.

 

Udział w wydarzeniu realizowany w ramach projektu pn.: "Aktywizacja międzynarodowa Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania o charakterze promocyjno–biznesowym, w powiązaniu z działalnością badawczo – rozwojową i innowacyjną zrzeszonych członków Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/17, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Galeria:

Dołączone pliki: