A+
A-
X
16
sierpnia
2017

Nabór ofert ACTTIVATE - do 50 tys. EUR dofinansowania na transfer technologii!

 

Celem projektu ACTTiVAte jest wspieranie międzysektorowej współpracy przy tworzeniu innowacji przez MŚP z czterech różnych sektorów – sektora lotniczego, rolnictwa, ochrony zdrowia oraz informatycznego. Działania w ramach projektu koncentrować się będą na opracowywaniu strategii, które umożliwią klastrom zaangażowanie MŚP w działania zmierzające do wytworzenia nowych usług i wyrobów, a tym samym tworzenia nowych łańcuchów wartości oraz branż w Europie.

Nabór wniosków na dofinansowanie jest otwarty do 5 września 2017 na stronie http://acttivate.eu/callfor-proposals

Zapraszamy do udziału!

Dołączone pliki: