A+
A-
X
02
grudnia
2020

NiUW Glinik – FOKUS NA NOWE TECHNOLOGIE

 

Nowe technologie - to wspólny mianownik dla wielu projektów, inicjatyw i produktów, realizowanych w NiUW Glinik. Ich wykorzystanie to jeden z priorytetów naszej strategii rozwoju na kolejne lata i bez wątpienia - przyszłość producentów narzędzi wiertniczych. Przemysł związany z wydobyciem minerałów, odwiertami hydrogeologicznymi i geotermalnymi, od zawsze wymagał ciągłego wzrostu efektywności przy oczekiwanej redukcji kosztów. Potrzeba ta nadal jest wyzwaniem dla operatorów z branży wiertniczej, a jednoczesna niepewność i lęk związany z pandemią oraz otaczające nas lockdown’y, wywarły silny wpływ na łańcuch dostaw i znaczące trudności z pozyskaniem materiałów i komponentów. NiUW Glinik, jeden z największych, europejskich producentów profesjonalnych narzędzi wiertniczych, bazując na blisko 140-letnim doświadczeniu, przynosi rozwiązanie dla tej nietypowej sytuacji. W oparciu o bogate dziedzictwo i kulturę organizacji, Spółka rozumie jak krytyczne jest kontynuowanie działalności operacyjnej i nie zaprzestaje dostaw swoich produktów w sytuacjach kryzysowych. Glinik pracuje równolegle nad swoim najbardziej zaawansowanym przedsięwzięciem – projektem prowadzonym wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz najbardziej doświadczonymi uczelniami i naukowcami w kraju. Celem projektu (POIR.01.01.01-00-0705/18-00) jest zaprojektowanie nowego materiału do napawania oraz automatyzacja (robotyzacja) procesu, przy wykorzystaniu technologii napawania laserowego (ang. - Laser Metal Deposition -  LMD). Uzyskane do tej pory wyniki są bardzo obiecujące i prowadzone obecnie testy, mają na celu potwierdzenie przyszłości nowej technologii, przynosząc jeszcze wyższą trwałość produktów Glinik, wzmocnionych przy użyciu LMD. Jej wykorzystanie znacząco wydłuży czas życia/trwałość narzędzi wiertniczych dostarczanych z zakładu w Gorlicach i stanie się znaczącym wsparciem dla projektów transformacji energetycznej w Polsce i na świecie.

Wdrażane innowacje wprowadzają kolejne etapy automatyzacji procesu produkcyjnego (Glinik w swojej dotychczasowej produkcji już wykorzystuje zrobotyzowane stanowisko do napawania komponentów świdrów metodą plazmową) i zapewnia, że ryzyka związane z zasobami ludzkimi w trakcie pandemii, nie wpłyną na dostawę na czas narzędzi do Klientów Spółki. Grzegorz Sidor, Prezes Zarządu NiUW Glinik, wskazuje na wagę tego procesu, stwierdzając, że „wśród wartości, którymi kieruje się zespół NiUW Glinik prowadząc biznes, wiarygodność jest jedną z najbardziej krytycznych w tych czasach. Z tą ideologią, Glinik przygotował i utrzymał specjalne zasady obowiązujące w fabryce w trakcie pandemii i dzięki nim, nie wstrzymał działalności operacyjnej dostarczając regularnie wyroby do swoich klientów”. Ponadto, doskonale radząc sobie z obecnymi wyzwaniami związanymi z zarządzaniem łańcuchem dostaw, Spółka wspiera rozwiązanie nieodzownego dla tej branży „rozdarcia”, pomiędzy niskimi kosztami, a zapewnieniem wysokiej jakości. Grzegorz Sidor stwierdza: „Klienci często odnajdują na rynku konieczność zgody na trudny kompromis i większość z producentów poszukuje współczynnika uzasadniającego poziom kosztów i odpowiadającego mu poziomu jakości. Nasza firma nie zmniejsza poziomu jakości, a jednocześnie nieustannie walczy, aby stać najbardziej efektywnym kosztowo producentem”.

NiUW Glinik dostarcza obecnie swoje produkty do różnych segmentów branży wiertniczej, takich jak górnictwo/wydobycie minerałów, ropa naftowa i gaz, hydrogeologia, geotechnika/budownictwo oraz aplikacje HDD. Identyfikując potrzeby i problemy w poszczególnych obszarach - wspieramy naszych Klientów w ich rozwiązywaniu. Poszukując kompleksowych rozwiązań dla potrzeb zgłaszanych przez Klientów, zespół inżynierów NiUW Glinik zaprojektował ponad 1000 konstrukcji świdrów. Tylko w zakresie świdrów trójgryzowych, Glinik oferuje szeroki zakres średnic od 2” do nawet 42”, który to rozmiar jest największym wyprodukowanym na rynku europejskim. W ofercie wyróżnia się również dostępność narzędzi specjalnych – takich jak np. poszerzaczy ze średnicami sięgającymi 56”. Spółka nieustannie udoskonala konstrukcje i poszerza ofertę rozwiązań, blisko współpracując z klientami, pracując nad zrozumieniem ich wymagań i wykorzystując informację zwrotną/doświadczenia z prowadzonych wierceń. Taka współpraca pozwala na tworzenie produktów „skrojonych” na potrzeby danego projektu i dostosowanego do specyficznych oczekiwań klienta. Pracując wspólnie z odbiorcą produktu i dostarczając rozwiązania dostosowane do jego potrzeb, budujemy długotrwałe relacje biznesowe z klientami firmy.     

Przykładem takiej współpracy z ostatnich miesięcy, może być projekt realizowany dla jednego ze strategicznych klientów, który w ramach prowadzonych operacji potrzebował dodatkowych  świdrów wielkośrednicowych oraz poszerzaczy do wierceń w wymagających formacjach skalnych. Dodatkowym aspektem przedsięwzięcia, był bardzo krótki czas na dostawę zestawu tych narzędzi, szczególnie wymagający parametr w okresie globalnej pandemii. Pomimo wielu restrykcji, w tym w zakresie przemieszczania się, Glinik dostarczył produkty zgodnie z planem - w czasie blisko 3-krotnie krótszym, niż czas dostawy oferowane przez największych konkurentów na rynku.

Warto podkreślić, że NiUW GLINIK w zakresie wdrażania nowych technologii oferuje Państwu – w tym podmiotom z sektorów związanych z tzw. dekarbonizacją - partnerską współpracę w obszarze unikalnych narzędzi oraz usług na bazie naszej technologii. To może być ważny komponent wsparcia w osiągnięciu celu redukcyjnego w zakresie emisji CO2. Dostrzegamy wiele czynników, które wymuszają zmiany strukturalne związane z koniecznością redukcji wykorzystania paliw węglowych, przy jednoczesnym przekierowaniu miksu energetycznego na projekty OZE - w tym między innymi - projekty geotermalne.

Innym, wartym zaznaczenia segmentem narzędzi, który intensywnie rozwijamy, to produkty do wierceń w zakresie poszukiwania wody. Nasze narzędzia realizują obecnie wiercenia m.in. w Australii, drugim najbardziej „wyschniętym” kontynencie globu. Nowa technologia produkcji LMD, wydłuży czas pracy narzędzi wiertniczych, redukując koszt realizacji odwiertu – ułatwiając pozyskanie „niebieskiego złota” – jak już od pewnego czasu mówi się o wodzie. Woda dziś to nie tylko potrzeba – to również przedmiot inwestycji.

Zarząd NiUW Glinik

  

 

 

Dołączone pliki: