A+
A-
X
05
lutego
2019

O europejskich grantach dla klastrów i MŚP podczas Cluster Collaboration Day

 

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na spotkanie dedykowane klastrom oraz małym i średnim firmom „Cluster Collaboration Day – Klastry w obliczu nowych wyzwań. Program COSME, Horyzont 2020, RIS”. Wydarzenie odbędzie się 22 lutego 2019 w Warszawie.

Cluster Collaboration Day poświęcony będzie przedstawieniu możliwości pozyskania grantów przez klastry,  zarówno w programach ramowych, jak i programach krajowych. Oferowane w tych programach instrumenty to szansa również dla MŚP działających w klastrach, które chcą rozwijać swoją działalność w kraju i na rynkach międzynarodowych. W czasie spotkania przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, jak uzyskać dofinansowanie realizowanych projektów, zaawansowanych technologicznie rozwiązań oraz wsparcie na komercjalizację pomysłów.

W spotkaniu będzie uczestniczyć Anna Sobczak – Policy Officer for clusters and emerging industries in the context of smart specialisation in industrial modernisation z Komisji Europejskiej, która przedstawi informacje dotyczące polityki klastrowej realizowanej w Komisji Europejskiej.

Podczas wydarzenia zostaną omówione:

1. Założenia konkursu INNOSUP-01-2018-2020

2. Europejska Rada ds. Innowacji (EIC)

3. Konkurs COSME

4. Konkurs dla Klastrów Kluczowych

5. Ekosystem mazowieckich klastrów jako przykład synergii

6. Regionalne Inteligentne Specjalizacje i platforma S3,która wspiera kraje i regiony UE w opracowywaniu, wdrażaniu i przeglądach ich Strategii Badań i Rozwoju dla Inteligentnych Specjalizacji (RIS3).

Spotkanie poprowadzą eksperci z Komisji Europejskiej, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Mazowieckiej Agencji Rozwoju Mazowsza oraz beneficjenci programów Horyzont 2020 i COSME.

Współorganizatorzy wydarzenia: Enterprise European Network Polska, Agencja Rozwoju Mazowsza, Agencja Rozwoju Przemysłu,Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Związek Pracodawców Klastry Polskie.

Wydarzenie odbędzie się 22 lutego 2019 w Warszawie w godzinach 10-15:30 w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu przy ulicy Nowy Świat 6/12

Agenda i możliwość rejestrowania się dostępne są tutaj.

Zapraszamy!

Dołączone pliki: