Ocena oferty do Zapytania Ofertowego NR 1/FFLB/2016

Dodano: 2016-07-25

 

Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania nr 1/FFLB/2016

 

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Szczegółowa ocena zapytania ofertowego do pobrania jako załącznik.

 

Dołączone pliki: