A+
A-
X
15
czerwca
2023

Rozwój potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez rozszerzenie jego oferty w zakresie innowacyjnych produktów i usług oferowanych Członkom Klastra

 

Projekt PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

 Tytuł projektu: Rozwój potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez rozszerzenie jego oferty w zakresie innowacyjnych produktów i usług oferowanych członkom klastra.
 
System informatyczny, platforma internetowa tworząca bazę danych podmiotów tworzących rynek dronowy w PL Zakres Informatycznej Bazy Danych ekosystemu BSP (IBD BSP) Platforma internetowa IBD BSP będzie centralnym punktem zbierania informacji o polskim rynku dronów. Przesłanką do jej powstania jest duża liczba rozproszonych interesariuszy (przedsiębiorstw, jednostek naukowych), które są indywidualnie zaangażowane w tworzenie elementów i całych systemów BSP.

 Ich rozproszenie, niewielkie rozmiary działalności i krótki okres działania powodują, że posiadają wzajemnie niewielką wiedzę o sobie. Skutkuje to powielaniem wielokrotnie prac nad podobnymi technologiami, trudności w integracji różnych rozwiązań i poszukiwaniu synergii w celu zbudowania krajowych rozwiązań w zakresie wytwarzania i stosowania dronów Przeznaczenie IBD BSP: budowa ogólnopolskiej bazy danych o podmiotach uczestniczących w łańcuchu wartości ekosystemu BSP, dostępnych rozwiązaniach technologicznych, pracach badawczo rozwojowych, ich celu, stopnia zaawansowania itp. Celem IBD BSP jest ułatwienie orientacji podmiotów zainteresowanych zarówno produkcją, jak też korzystaniem z technologii i systemów BSP. Integratorzy i producenci systemów mają mieć ułatwione dotarcie do poszczególnych dostawców rozwiązań technologicznych, czy też podzespołów i podsystemów. Klienci finalni i instytucje państwowe (np. Ministerstwo Infrastruktury) mają mieć dostęp do wiedzy o potencjalnych rozwiązaniach krajowych w zakresie BSP. 

Dzięki informatycznej platformie dronowej firmy lub instytucje publiczne będą mogły: Zidentyfikować i znaleźć potencjalnych dostawców; Przekazać swoje wymagania; Wygenerować kwestionariusz przedklasyfikacyjny; Przygotować zaproszenie do składania ofert oraz zaproszenie do przystąpienia do negocjacji; Umieścić zapytanie ofertowe; Otrzymywać propozycje składane przez dostawców; Ocenić dostawców; Podjąć dodatkowe negocjacje i zdecydować o podpisaniu umowy; Zarządzać przebiegiem kontraktu; Współpracować efektywnie z dostawcą produktu, podsystemu lub technologii i know-how.

POIR.02.03.07-24-0002/21

 

Galeria:

Dołączone pliki: