A+
A-
X
03
czerwca
2024

Śląski Klaster Lotniczy - szkolenie "Horizon Scanning" w ramach projektu IDEALIST

 

Śląski Klaster Lotniczy uczestniczył w szkoleniu "Horizon Scanning", realizowanym w ramach projektu IDEALIST. Projekt ten ma na celu wzmocnienie pozycji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w trzech kluczowych ekosystemach przemysłowych: lotnictwo i obronność, energetyka oraz mobilność, transport i motoryzacja.

Szkolenie miało charakter warsztatowy i odbywało się w formie pracy zespołowej, prowadzonej przez firmę 4CF The Futures Literacy Company. Horizon Scanning jest kluczowym procesem, który obejmuje systematyczną analizę potencjalnych trendów i przyszłych zmian, umożliwiając organizacjom przewidywanie i przygotowywanie się na nadchodzące wyzwania.

Podczas warsztatów została przeprowadzona dogłębna analiza makroekonomicznych, społecznych, technologicznych, ekologicznych i politycznych czynników wpływających na działalność klastrów przemysłowych. Zidentyfikowano i oceniono potencjalne ryzyka w łańcuchach dostaw, wykorzystując zaawansowane techniki foresightu do przewidywania przyszłych wyzwań. Analizując codzienne operacje klastrów, określono kluczowe wskaźniki wydajności i efektywności, mające na celu wdrożenie najlepszych praktyk zarządzania.

W projekcie IDEALIST uczestniczy łącznie 14 partnerów, w tym:

 • Śląski Klaster Lotniczy,
 • CIMES,
 • COMET - Cluster della Metalmeccanica del FVG,
 • EIT Manufacturing,
 • DITECFER Distretto per le Tecnologie Ferroviarie, l'Alta Velocità e la Sicurezza delle Reti S.c.ar.l,
 • Association of Industrial Automation of Ukraine / APPAU,
 • ALBATROS Gie,
 • Geokompetenzzentrum Freiberg e.V.,
 • POLYMERIS,
 • Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón,
 • Chemie-Cluster Bayern GmbH,
 • Eurecat - Technology Centre,
 • Cluster Czech Aerospace.

Koncentrowaliśmy się na rozwijaniu zaawansowanych umiejętności prognozowania, które były niezbędne do identyfikacji przyszłych trendów i proaktywnego reagowania na nadchodzące wyzwania.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za owocne rozmowy, współpracę i zaangażowanie. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tym cennym przedsięwzięciu i nie możemy doczekać się kolejnych spotkań w ramach projektu IDEALIST.

Zapraszamy do śledzenia naszych dalszych działań w projekcie, które wspierają rozwój przemysłu lotniczego na Śląskui arenie międzynarodowej.

 

https://www.idealist-project.eu/2024/05/06/transform-challenges-into-opportunities-with-our-strategic-foresight-workshop/

Dołączone pliki: