A+
A-
X
17
czerwca
2024

Spotkanie Informacyjne dla członków klastra ŚKL na temat Międzynarodowego Projektu IDEALIST

 

Spotkanie Informacyjne dla członków klastra na temat Międzynarodowego Projektu IDEALIST


W poniedziałek, 10 czerwca, w siedzibie Śląskiego Klastra Lotniczego (ŚKL) odbyło się spotkanie informacyjne dla członków klastra, dotyczące naszego pierwszego międzynarodowego projektu IDEALIST.

Podczas spotkania szczegółowo omówiliśmy udział naszego klastra w projekcie IDEALIST, który jest wyjątkowo ważnym przedsięwzięciem o zasięgu międzynarodowym. Podstawowym celem projektu jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w kluczowych ekosystemach przemysłowych.

 Projekt ten ma na celu nie tylko umożliwienie firmom przewidywania i radzenia sobie z nieoczekiwanymi globalnymi wyzwaniami, ale również wzmocnienie ich pozycji na rynku poprzez zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności.

Koncentruje się na trzech kluczowych obszarach przemysłowych:

  • Przemysł energochłonny: wsparcie firm w efektywnym zarządzaniu zasobami energetycznymi, co jest kluczowe dla ich długoterminowej stabilności i konkurencyjności
  • Lotnictwo i obrona: rozwój innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które mają na celu wzmocnienie pozycji firm na globalnym rynku
  • Mobilność, transport i motoryzacja: rozwój nowych technologii i procesów, które mają na celu poprawę efektywności i zrównoważonego rozwoju w sektorze transportowym


Przedstawiliśmy również przyszłe inicjatywy planowane w ramach projektu IDEALIST. Jako klaster, który skupia między innymi firmy MŚP, dostrzegamy ogromne możliwości rozwoju i współpracy, które mogą znacząco wpłynąć na innowacyjność oraz konkurencyjność naszych członków zarówno na rynkach krajowych, jak i międzynarodowych. Współpraca w ramach projektu stwarza szanse na wymianę wiedzy, doświadczeń oraz technologii, co może przyczynić się do dynamicznego rozwoju naszych firm.

Zachęcamy wszystkich członków naszego klastra do aktywnego udziału w projekcie oraz korzystania z możliwości, jakie on oferuje. Wierzymy, że wspólne działania przyczynią się do wzmocnienia pozycji naszych firm na globalnym rynku oraz ich dalszego dynamicznego rozwoju.


https://www.idealist-project.eu

 

 

Dołączone pliki: