A+
A-
X
07
lutego
2017

Targi Pracy - ATH

 

W imieniu Akademi Techniczno - Humanistycznej serdecznie zapraszamy wszystkie firmy poszukujące pracowników lub praktykantów do udziału w 23. TARGACH PRACY w dniu 19 kwietnia br. na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Oficjalne otwarcie Targów nastąpi o godzinie 10:00.

Inicjatywa ma na celu przyczynić się do pozyskania kandydatów do pracy, staży bądź praktyk oraz nawiązania nowych kontaktów.

Organizator zapewnia wystawcą stoiska wystawiennicze, publikację informacji o firmie w Przewodniku Targowym oraz poczęstunek. Ponadto gwarantuje promocję Targów w lokalnych mediach, internecie, na uczelni oraz w instytucjach publicznych.

Warunkiem uczestnictwa w Targach jest przesłanie e-mailem (skan), pocztą lub osobiste dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.

Liczba miejsc jest ograniczona. Udział podlega opłacie. O udziale w Targach decyduje data wpływu Państwa zgłoszenia oraz dokonanie opłaty za udział.

Dołączone pliki: