A+
A-
X
21
lutego
2020

Unieważnienie Postępowania: Zapytanie Ofertowe z dn. 21.02.2020r.

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w AIX Hamburg oraz Aero Friedrichshafen 2020 dla 3 uczestników projektu

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

W ramach projektu:

„Działania biznesowo-promocyjne na rzecz internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego” POIR.02.03.03-24-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Szczegółowe Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

UWAGA!!! Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego w ramach Zapytania ofertowego z dn. 11.03.2020 r.

Federacja Firm Lotniczych Bielsko zawiadamia o unieważnieniu przetargu  na organizację wyjazdu i uczestnictwa w AIX Hamburg oraz Aero Friedrichshafen 2020 uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego na podstawie regulaminu udzielania zamówień § 7 ust. 1 lit d).

Oba wydarzenia zostały odwołane przez organizatorów w odpowiedzi na zagrożenie pandemią COVID 19.

Szczegółowe unieważnienie znajduje się w plikach do pobrania.

Zadane pytania i udzielone odpowiedzi znajdują się w plikach do pobrania.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli nastepujący wykonawcy:

Sun & More Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 25  71-037 Szczecin/ Data: 03.03.2020 Godz.: 13:25/ Oferta odrzucona, ofertę przesłano po terminie.

Biura Turystyki BIAL-TOUR Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 19, 16-300 Augustów/ Data: 03.03.2020 Godz.: 11:36/ Cena: 26 307 zł / 26 307 zł

Cristal Travelnet Sp. z o.o. ul.Wojska Polskiego 34,19-300 Ełk/  Data: 03.03.2020 Godz.: 12:33/ Cena: 21 340 zł netto / 21 340 zł brutto

CKP Sp. z o.o. Rynek 5 43-200 Pszczyna / Data: 03.03.2020 Godz.: 12:49/ Cena: 29 880 zł netto / 29 880 zł brutto

W wyniku oceny wybrano ofertę firmy Cristal Travelnet Sp. z o.o.

Szczegółowe Zawiadomienie znajduje się w plikach do pobrania.