A+
A-
X
20
stycznia
2023

UWAGA!!! - edycja, wydłużono termin na składanie ofert. Zapytanie Ofertowe z dn. 20.01.2023

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej „Inter Airport 2023"- Singapore w terminie 27.02 -04.03.2023

 

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

W ramach projektu: „Internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra”, POIR.02.03.03-24-0002/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Szczegółowe zapytanie wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

UWAGA!!! W dniu 31.01 opublikowano zadane pytania i udzielone do nich odpowiedzi. Zapytanie Ofertowe zostało edytowane, w związku z czym wydłużono czas na składanie ofert do dnia 02.02.2023 do godz. 13:00

Pierwotna treść:

b) Oferent zapewni bilety lotnicze, gdzie maksymalny czas trwania podróży nie przekroczy 20 godz. w jedną stronę z maksymalnie 1 przesiadką. Zamawiający przedstawi Oferentowi ostateczną listę uczestników wyjazdu nie później niż 7 dni przed terminem wyjazdu. Bilety w klasie ekonomicznej, cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę. Każdy z uczestników może zabrać bagaż podręczny oraz rejestrowany zgodnie z limitem danego przewoźnika, z którego usług będzie korzystać Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i dostarczenia biletów w terminie do 5 dni poprzedzających planowany termin wylotu, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną.

Nowa treść:

b) Oferent zapewni bilety lotnicze, gdzie maksymalny czas trwania podróży nie przekroczy 21 godz. w jedną stronę z maksymalnie 1 przesiadką. Zamawiający przedstawi Oferentowi ostateczną listę uczestników wyjazdu nie później niż 7 dni przed terminem wyjazdu. Bilety w klasie ekonomicznej, cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę. Każdy z uczestników może zabrać bagaż podręczny oraz rejestrowany zgodnie z limitem danego przewoźnika, z którego usług będzie korzystać Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i dostarczenia biletów w terminie do 5 dni poprzedzających planowany termin wylotu, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli:

1.Sun and More Sp. z o.o./ Ul. Madalińskiego 8 lok.215, 70-101 Szczecin/ 44 000 zł netto/ 44 000 zł brutto/data:02.02.2023r. godz. 08:44

2.Delta Tour Sp. z o.o./ Ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa/ 42 500 zł netto/ 42 500 zł brutto/ Data: 30.01.2023 godz. 15:20

3. Cristal Travelnet Sp. z o.o./ ul. Wojska Polskiego 34, 19-300 Ełk/ 38 120 zł netto/ 38 120 zł brutto/ Data:02.02.2023 godz. 12:46

Zawiadomienie z wyboru wykonawcy znajduje się w plikach do pobrania.