A+
A-
X
29
stycznia
2020

UWAGA!!! OGŁOSZENIE ZMIENIONO - Zapytanie Ofertowe z dn. 29.01.2020

 

Dotyczy organizacji wyjazdu i uczestnictwa  w XVIII Convención y Feria Internacional Informática Hawana 2020 dla 8 uczestników projektu

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

W ramach projektu:

 

„Działania biznesowo-promocyjne na rzecz internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego” POIR.02.03.03-24-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

UWAGA!

Zmieniono zapytanie ofertowe w dniu 30.01.2020

Zmiana dot. Punktu I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wzrost liczby uczestników wyjazdu z 8 do 11 oraz zmiany w miejscach wylotów): treść zmiany
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zorganizowanie wyjazdu i uczestnictwa w XVIII Convencion y Feria Internacional Informatica Hawana 2020 dla 11 uczestników projektu, w tym:
1. USŁUGA TRANSPORTU OSÓB I WYPOSAŻENIA:
a) Zapewnienie przelotów tam i z powrotem na trasach:
• Kraków/ Polska – Hawana/ Kuba – 7 osób – wylot z Polski w dniu 14.03.2020r., wylot z Hawany w dniu 21.03.2020r.
• Wrocław/ Polska – Hawana/ Kuba – 1 osoba – wylot z Polski w dniu 14.03.2020r., wylot z Hawany w dniu 21.03.2020r.
• Warszawa / Polska – Hawana/ Kuba - 3 osoby - wylot z Polski w dniu 14.03.2020r., wylot z Hawany w dniu 21.03.2020r.
2. USŁUGA NOCLEGU, w tym:
a) Zapewnienie i organizacja noclegów w hotelach spełniającym standardy min. 4 gwiazdkowe dla 11 uczestników targów w dniach 14.03.2020- 21.03.2020.
c) Przewidywane zakwaterowanie w 11 pokojach, pokoje w standardzie dwuosobowym
3. UBEZPIECZENIE
Ubezpieczenie każdego z uczestników – tj. 11 uczestników:
• ubezpieczenie kosztów leczenia (wartość ubezpieczenia min. 300 tyś zł);
• NNW (wartość ubezpieczenia min. 60 tyś zł);
• OC (wartość ubezpieczenia min. 200 tyś zł);
• ubezpieczenia bagażu podróżnego (wartość ubezpieczenia min. 4 tyś zł.).
4. POZOSTAŁE
Zapewnienie biletów wstępu na udział w wydarzeniu dla 11 uczestników projektu.

Wersja pierwotna:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zorganizowanie wyjazdu i uczestnictwa w XVIII Convencion y Feria Internacional Informatica Hawana 2020 dla 8 uczestników projektu, w tym:
1. USŁUGA TRANSPORTU OSÓB I WYPOSAŻENIA:
a) Zapewnienie przelotów tam i z powrotem na trasach:
• Kraków/ Polska – Hawana/ Kuba – 4 osób – wylot z Polski w dniu 14.03.2020r., wylot z Hawany w dniu 21.03.2020r.
• Kraków/ Polska – Hawana/ Kuba – 1 osoba – wylot z Polski w dniu 14.03.2020r., wylot z Hawany w dniu 21.03.2020r.
• Warszawa / Polska – Hawana/ Kuba - 3 osoby - wylot z Polski w dniu 14.03.2020r., wylot z Hawany w dniu 21.03.2020r.
2. USŁUGA NOCLEGU, w tym:
a) Zapewnienie i organizacja noclegów w hotelach spełniającym standardy min. 4 gwiazdkowe dla 8 uczestników targów w dniach 14.03.2020- 21.03.2020.
c) Przewidywane zakwaterowanie w 8 pokojach, pokoje w standardzie dwuosobowym
3. UBEZPIECZENIE
Ubezpieczenie każdego z uczestników – tj. 8 uczestników:
• ubezpieczenie kosztów leczenia (wartość ubezpieczenia min. 300 tyś zł);
• NNW (wartość ubezpieczenia min. 60 tyś zł);
• OC (wartość ubezpieczenia min. 200 tyś zł);
• ubezpieczenia bagażu podróżnego (wartość ubezpieczenia min. 4 tyś zł.).
4. POZOSTAŁE
Zapewnienie biletów wstępu na udział w wydarzeniu dla 8 uczestników projektu.

Ze względu na dokonaną zmianę wydłużono termin składania ofert w postępowaniu do dnia 10.02.2020 r. do godz. 17:00.
-----------------

Zmiana dot. Punktu V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Podpunkt 1. Treść zmiany:

Prosimy o przesłanie oferty w formie dokumentowej (tj. skan w formacie pdf podpisanej oferty) na adres poczty elektronicznej: przetargi@aerosilesia.eu lub w formie pisemnej na adres Zamawiającego podany powyżej do dnia 10.02.2020 r. do godz. 17:00.

Wersja pierwotna:

Prosimy o przesłanie oferty w formie dokumentowej (tj. skan w formacie pdf podpisanej oferty) na adres poczty elektronicznej: przetargi@aerosilesia.eu lub w formie pisemnej na adres Zamawiającego podany powyżej do dnia 07.02.2018 r. do godz. 13:00.

Zawiadomienie z dn.11.02.2020r. o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty w ramach zapytania z dn. 29.01.2020r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli nastepujący wykonawcy:

Sun & More Sp. z o.o. Ul. Ogrodowa 25 71-037 Szczecin Data: 10.02.2020 Godz. 14:49 cena 107 200 zł netto / 107 200,00 zł brutto

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Ul. Opolska 15 40 - 084 Katowice Data: 10.02.2020 Godz. 16:45 cena: 119 444,60 zł netto / 149 916,87 zł brutto

GMSYNERGY Sp. z o.o. sp. komandytowa  Ul. Tuszyńska 67 95-030 Rzgów Data: 10.02.2020 Godz. 16:56 Cena: 119 000 zł netto / 119 000 zł brutto

Cristal Travelnet Sp z o.o  Ul. Wojska Polskiego 34 19-300 Ełk Data 10.02.2020 Godz. 16:43 Cena: 119 900 zł netto / 119 900 zł brutto

Biuro Turystyki BIAL-TUR sp. z o.o. Ul. Krakowska 17 15-875 Białystok Data 10.02.2020 Godz. 16:15 Cena: 89 310 zł netto / 89 310 zł brutto

CKP Spółka z o.o. Rynek 5  43-200 Pszczyna Data 10.02.2020 Godz. 16:50 Cena: 88 950 zł netto / 88 950 zł brutto

Top Podróże sp. z o. o. Ul. Plac Zwycięstwa 1 70-233 Szczecin Data 10.02.2020 Godz. 15:16 Cena: 132 000 zł netto / 132 000 zł brutto

W wyniku oceny wybrano ofertę CKP Sp. z o.o. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w plikach do pobrania.