A+
A-
X
02
marca
2015

Współpraca Śląskiego Klastra Lotniczego z Mazowieckim Klastrem BioTechMed

 
Śląski Klaster Lotniczy wraz z Mazowiecki Klaster BioTechMed (BTM, który opracował unikalny, autorski model transferu technologii z nauki do przemysłu „Bridge2Market”) podjęły wspólnie działania związane ze zwiększaniem innowacyjności i konkurencyjności polskiej nauki i gospodarki oraz rozwojem myśli technicznej, a także ze wspieraniem tworzenia powiązań horyzontalnych i nawiązywania międzysektorowej współpracy pomiędzy partnerami działającymi w obszarach gospodarki, nauki, organizacji pozarządowych, administracji publicznej.
Śląski Klaster lotniczy oraz BTM podjęły współpracę polegającej na prezentacji przez Fundację założeń autorskiego modelu transferu technologii z nauki do przemysłu „Bridge2Market” oraz jego przystosowania przez ekspertów Fundacji do potrzeb ŚKL, a następnie wdrożenia. Powyższa współpraca ma na celu wspólne poszukiwanie i wspieranie nowopowstających innowacyjnych przedsiębiorstw w zakresie organizacyjnym i finansowym.
Dołączone pliki: