A+
A-
X
03
października
2023

Zapytanie Ofertowe nr 14 z dn. 03.10.2023

 

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy zawiadamia o braku wyboru oferenta w niniejszym postępowaniu.

Szczegółowe zawiadomienie w tej sprawie znajduje się w plikach do pobrania.

Dotyczy zamówienia na: Dostawa Lotniczego testera wyposażenia komunikacyjno- nawigacyjnego w ramach projektu pod nazwą: „Rozwój potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez rozszerzenie jego oferty w zakresie innowacyjnych produktów i usług oferowanych członkom klastra.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.7. Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

 

  1. ZAMAWIAJĄCY:

 

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy

z siedzibą w Kaniowie (43-512) przy ul. Stefana Kóski 43

NIP: 5472085992

REGON: 24086188

KRS: 257988

 

                   

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiot zamówienia:   Lotniczy tester wyposażenia komunikacyjno- nawigacyjnego

Rodzaj zamówienia:          Dostawa

 

Kod CPV (numer i nazwa):

 

38110000-9 Przyrządy nawigacyjne

38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: do dnia 12.10.2023r.