A+
A-
X
12
października
2023

Zapytanie ofertowe nr 15 z dn. 12.10.2023

 

Dotyczy zamówienia na: Naziemny mobilny sprzęt komunikacyjny w klasie lotniczej (certyfikowane radiostacje do komunikacji w obszarze ziemia – powietrze oraz człowiek – statek powietrzny),

do koordynacji operacji lotniczych w obrębie lotniska stacjonowania, umożliwiający pracę w warunkach badawczych w ramach projektu pod nazwą: „Rozwój potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez rozszerzenie jego oferty w zakresie innowacyjnych produktów i usług oferowanych członkom klastra.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.7. Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

 

  1. ZAMAWIAJĄCY:

 

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy

z siedzibą w Kaniowie (43-512) przy ul. Stefana Kóski 43

NIP: 5472085992

REGON: 24086188

KRS: 257988

 

                   

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiot zamówienia:   Naziemny mobilny sprzęt komunikacyjny w klasie lotniczej (certyfikowane radiostacje do komunikacji w obszarze ziemia – powietrze oraz człowiek – statek powietrzny),

do koordynacji operacji lotniczych w obrębie lotniska stacjonowania, umożliwiający pracę w warunkach badawczych.

Rodzaj zamówienia:          dostawa

Kod CPV (numer i nazwa):               32236000-6 - Radiotelefony

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: do dnia 20.10.2023r.