A+
A-
X
16
listopada
2023

Zapytanie Ofertowe nr 19 z dn. 16.11.2023

 

Dotyczy zamówienia na: Dostawa systemu ładowania akumulatorów wyposażony w układ testera pojemności akumulatorów, układ obciążenia elektronicznego w warunkach badawczych oraz w ładowarkę do akumulatorów na bazie ogniw li-pol/NI-CD w ramach projektu pod nazwą: „Rozwój potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez rozszerzenie jego oferty w zakresie innowacyjnych produktów i usług oferowanych członkom klastra.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.7. Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

ZAMAWIAJĄCY:

 

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy

z siedzibą w Kaniowie (43-512) przy ul. Stefana Kóski 43

NIP: 5472085992

REGON: 24086188

KRS: 257988

Przedmiot zamówienia:   Dostawa systemu ładowania akumulatorów wyposażony w układ testera pojemności akumulatorów, układ obciążenia elektronicznego w warunkach badawczych oraz w ładowarkę do akumulatorów na bazie ogniw li-pol/NI-CD 

Rodzaj zamówienia:          Dostawa

 

Kod CPV (numer i nazwa):

 

31158000-8 Ładowarki

31400000-0 Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne

 

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: do dnia 24.11.2023r.