Dodano: czwartek, 01 kwietnia 2021 roku

Zapytanie Ofertowe z dn. 01.04.2021

 

Zapytanie ofertowe z dn. 01.04.2021r.

Dotyczy: Usługi zabudowy stoiska wystawowego na targi  TRANSEXPO (Kielce/Polska) 8-10.06.2021

Kod i nazwa CPV:

 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

W ramach projektu:

„Działania biznesowo- promocyjne na rzeczy internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego”, POIR.02.03.03-24-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

Zadane pytania i udzielone do nich odpowiedzi znajdują się w plikach do pobrania.