A+
A-
X
01
kwietnia
2021

Zapytanie Ofertowe z dn. 01.04.2021 - UWAGA (nowa data wydarzenia i wydłużony termin na składanie ofert do dnia 23.04.2019 godz.13:00)!!!

 

!!! UWAGA !!! z dn. 14.04.2021r.

W nawiązaniu do decyzji organizatora targów zmianie uległ termin wydarzenia, w związku z tym zamówienie zostało zaktualizowane o nową datę. Nowe Zapytanie Ofertowe znajduje się w załącznikach.

Ogłoszeniodawca wydłużył również czas na składanie ofert.

Pierwotna treść:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa zabudowy stoiska wystawowego na targi TRANSEXPO (Kielce/Polska) 08-10.10.2021, w tym:

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: 08 - 10 czerwca 2021 roku.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Prosimy o przesłanie oferty w formie dokumentowej (tj. skan w formacie pdf podpisanej oferty) na adres poczty elektronicznej: przetargi@aerosilesia.eu do dnia 14.04.2021 r. do godz. 13:00.

Nowa treść:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa zabudowy stoiska wystawowego na targi TRANSEXPO (Kielce/Polska) 27-29.10.2021, w tym:

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: 27 - 29 października 2021 roku.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Prosimy o przesłanie oferty w formie dokumentowej (tj. skan w formacie pdf podpisanej oferty) na adres poczty elektronicznej: przetargi@aerosilesia.eu do dnia 20.04.2021 r. do godz. 13:00.Zapytanie ofertowe z dn. 01.04.2021r.

Dotyczy: Usługi zabudowy stoiska wystawowego na targi  TRANSEXPO (Kielce/Polska) 27-29.10.2021

Kod i nazwa CPV:

 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

W ramach projektu:

„Działania biznesowo- promocyjne na rzeczy internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego”, POIR.02.03.03-24-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

Zadane pytania i udzielone do nich odpowiedzi znajdują się w plikach do pobrania.

W plikach do pobrania znajdują się zadane pytania i udzielone do nich odpowiedzi z dn.19.04.2021r. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Termin na składanie ofert został wydłużony do dnia 23.04.2021r.

Zawiadomienie z dn. 27.04.2021 

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Sun & More/ ul. Madalińskiego 8 lok. 215, 70-101 Szczecin/ Data: 22.04.2021 godz: 11:15/ oferta odrzucona

Cristal Travelnet / ul. Wojska Polskiego 34, 19-300 Ełk/ Data: 23.04.2021r. godz: 12:47/ 111 600 zł netto/ 137 268 zł brutto

Perfekt Anna Rudzka/ ul. Słonecznikowa 13E, 15-604 Stanisławowo/ Data: 23.04.2021r. godz: 11:59/ 99 600 zł netto/ 122 508 zł brutto

W wyniku oceny wybrano ofertę Perfekt Anna Rudzka. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w załącznikach.