A+
A-
X
02
sierpnia
2022

Zapytanie Ofertowe z dn. 02.08.2022

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w targach AIRLINE & AEROSPACE MRO & FLIGHT OPERATIONS IT CONFERENCES FOR 2022 W MIAMI (USA)

Kod i nazwa CPV:

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

W ramach projektu: : „Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra”, POIR.02.03.03-24-0002/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1.Perfekt Anna Rudzka/ Ul. Słonecznikowa 13 E 15-604 Stanisławow/ 53 400 zł netto/ 65 682 zł brutto/Data:12.08.2022 godz.: 09:34

2. GmSynergy Sp.z o.o. Sp. Jawna /Ul. Tuszyńska 67 95-030 Rzgów/ 129 000 zł netto/ 129 000 zł brutto/Data:12.08.2022 godz.: 11:45

W wyniku oceny wybrano ofertę Perfekt Anna Rudzka. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w załącznikach.