A+
A-
X
03
stycznia
2023

Zapytanie Ofertowe z dn. 03.01.2023

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej IDEX, 20-24.02.2023, Abu Dhabi, ZEA.

 

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

W ramach projektu: „Działania biznesowo- promocyjne na rzeczy internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego”, POIR.02.03.03-24-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli:
1.Sun and More Sp. z o.o./ Ul. Madalińskiego 8 lok.215, 70-101 Szczecin/ 60260 zł netto/ 60260 zł brutto/data:12.01.2023r. godz. 14:37
2.Delta Tour Sp. z o.o./ Ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa/ oferta odrzucona/ 13.01.2023 godz. 11:04
3.Cristal Travelnet Sp. Z o.o./ Ul. Wojska Polskiego 34, 19-300 Ełk/ 43 100 zł netto/ 43 100 zł brutto/ Data: 13.01.2023 godz. 15:39
W wyniku oceny wybrano ofertę Cristal Travelnet Sp. z o.o.

Zawiadomienie z wyboru wykonawcy znajduje się w plikach do pobrania.