A+
A-
X
04
stycznia
2023

Zapytanie Ofertowe z dn. 04.01.2023

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w targach IDEX 2023 uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

 

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

 

W ramach projektu: „Internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra.”, POIR.02.03.03-24-0002/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli:

1.Perfekt Anna Rudzka/Stanisławowo 15-604 ul. Słonecznikowa 13E/465200zł netto/data:16.01.2023r. godz. 12:19

2.GMSynergy sp. zo.o sp.j./ Tuszyńska 67, Rzgów 95-030/470000zł netto/ data:16.01.2023r. godz. 21:45.

 

 

W wyniku oceny wybrano ofertę Perfekt Anna Rudzka.