A+
A-
X
04
czerwca
2019

Zapytanie Ofertowe z dn. 04.06.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 04.06.2019r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa AUVSI Automated Vehicles Symposium Orlando/Floryda uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego 

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

w ramach projektu pn. Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra.”, POIR.02.03.03-24-0002/18 ,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

Pytania i odpowiedzi w ramach Zapytania ofertowego z dn.04.06.2019r.

Pytanie 1: Istnieją dwie opcje wejścia na targi: Full Conference Pass i Exhibits Only - One Day Pass. Prosze o informację które wejściówki powinniśmy przyjąć do wyceny.?(pyt. DMC Continental Sp. z o.o.) 

Odp: Full Conference Pass

Pytanie 2: Pokoje dwuosobowe - czy powinny mieć dwa łóżka pojedyncze czy jedno podwójne?? (pyt. DMC Continental Sp. z o.o.)

Odp: Pokoje dwuosobowe - bez znaczenia jakie łóżka.

Pytanie 3: Czy mają Państwo jakieś dodatkowe wymagania dotyczące samochodu np. dodatkowe ubezpieczenie, drugi kierowca, gps, ilość miejsc siedzących (cześć oferowanych SUV-ów ma tylko 3 miejsca siedzące), automatyczna skrzynia biegów itp. ? (pyt. DMC Continental Sp. z o.o.)

Odp: Full ubezpieczenie, bez konieczności 2 kierowcy, bez gps, nie dopuszczamy 3 miejsc siedzących, skrzynia automatyczna.

Zawiadomienie z dn.14.06.2019r. o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty w ramach zapytania zd.04.06.2019r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1. CKP sp. z o.o. Rynek 5 43-200 Pszczyna/ Data: 13.06.2019r. godz.: 16:29/ 68 000 zł netto/ 68 000 zł brutto

2. BT "BIAL-TUR" sp. z o.o.,ul. Wojska Polskiego 19, 16-300 Augustów/ Data: 13.06.2019r. godz.: 15:50/ 68 200 zł netto/ 68 200 zł brutto

3. Cristal Travelnet Sp z o.o ul.Mickiewicza 15, 19-300 Ełk / Data 13.06.2019r. godz.: 15:42/ 80 200 zł netto/ 80 200 zł brutto

4. Delta Tour Sp. z o.o. Ul. Czerska 18 00-732 Warszawa/ Data 13.06.2019r. godz.: 11:59/ 88 950 zł netto/ 88 950 zł brutto

W wyniku oceny wybrano ofertę firmy CKP Sp.z o.o. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w plikach do pobrania.