A+
A-
X
04
października
2022

Zapytanie Ofertowe z dn. 04.10.2022

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej Capa Asia Aviation Summit 2022 Singapore 2022 uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

 

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

W ramach projektu: „Internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra.”, POIR.02.03.03-24-0002/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

Na adres zamawiającego, swoją ofertę złożyli następujący wykonawcy:

  1. PERFEKT Anna Rudzka/ ul. Słonecznikowa 13e 15-604 Stanisławowo/ 223 800 zł netto/ 223 800 zł brutto/ Data: 13.10.2022 godz.: 13:01.
  2. 2. SUN&MORE Sp. z o.o./ ul. A.Madalińskiego 8/215 70-101 Szczecin/ 275 680 000 zł netto/ 275 680 13.10.2022 godz.: 12:13 W wyniku oceny wybrano ofertę PERFEKT Anna Rudzka. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w załącznikach.