A+
A-
X
05
kwietnia
2018

Zapytanie ofertowe z dn. 05.04.2018 r.

 

 

Zapytanie ofertowe z dn. 05.04.2018 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu na imprezę targową ICACACM 2018 (Tokio, Japonia) dla 12 uczestników projektu.

Kod i nazwa CPV:

63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

55100000-1 Usługi hotelarskie

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

w ramach projektu pn. „Aktywizacja międzynarodowa Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania o charakterze promocyjno-biznesowym w powiązaniu z działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną zrzeszonych członków Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/17-00,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia I potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

 

UWAGA!!! Pytania i Odpowiedzi w związku z Zapytaniem ofertowym z dn. 05.04.2018 r.

 

Pytanie 1: Czy transfer musi być zabezpieczony w sposób indywidualny, czy uczestnicy mogą skorzystać z transferu zapewnionego przez hotel? (pyt. z firmy WhyNot TRAVEL)

Odp: Transfer może być zapewniony przez hotel.

 

Pytanie 2: Czy z uwagi na różne ceny hoteli możemy przedstawić cenę na usługę relacji przedmiotu zamówienia w kilku wariantach cenowych? (pyt. z firmy WhyNot TRAVEL)

Odp: Oferta musi przedstawiać tylko jedną cenę za wykonanie całej usługi objętej przedmiotem zamówienia. Nie dopuszczamy możliwości składania ofert wariantowych.

 

Pytanie 3: Proszę o wskazanie w jakim miejscu odbywa się konferencja (adres). (pyt. z firmy  Beta Travel Lufthansa City Center)

Odp: Przesyłam link do strony dot. wydarzenia https://waset.org/conference/2018/05/tokyo/ICACACM. Adres znajdujący się pod linkiem to: Narita Tobu Hotel Airport Japan, 〒286-0106 Chiba Prefecture, Narita, Tokko, 320−1 Tokyo, Japan

 

ZAWIADOMIENIE z dn. 27.04.2018 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ramach Zapytania ofertowego z dn. 05.04.2018 r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1. Orient Travel Sp. z o. o., ul.Warszawska 36, 40-010 Katowice |12.04.2018 godz.: 12:34 |Oferta odrzucona z uwagi na błąd w obliczeniu ceny – przyjęcie niewłaściwej stawki VAT.

2. Delta Tour Sp. z o.o., ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa |12.04.2018 godz.: 15:40 | 77 200 zł netto / 77 200 zł brutto

3. SUN&MORE Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin |13.04.2018 godz.: 09:36 | 90 000 zł netto / 90 000 zł brutto

4. WhyNotTravel sp. z o. o. sp. k., ul. Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn | 13.04.2018 godz.: 11:03 | 66 771,56 zł netto / 66 771,56 zł brutto

5.Top - Podróże Sp. z o. o., Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin | 13.04.2018 godz.: 13:18 | Oferta odrzucona w związku z jej niezgodnością z treścią zapytania ofertowego Oferent mimo wezwania nie złożył odpowiednich wyjaśnień dotyczących treści oferty.

6. Cristal Travelnet Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk |13.04.2018 godz.: 14:07 | 66 500 zł / 66 500 zł brutto

7. UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra |13.04.2018, godz.: 15:18 | Oferta odrzucona – oferent złożył ofertę po upływie terminu do składania ofert 

W wyniku oceny wybrano ofertę firmy Cirstal Travelnet Sp. z o.o. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.