Zapytanie ofertowe z dn. 05.04.2018 r.

Dodano: 2018-04-05

Zapytanie ofertowe z dn. 05.04.2018 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu na imprezę targową ICACACM 2018 (Tokio, Japonia) dla 12 uczestników projektu.

Kod i nazwa CPV:

63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

55100000-1 Usługi hotelarskie

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

w ramach projektu pn. „Aktywizacja międzynarodowa Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania o charakterze promocyjno-biznesowym w powiązaniu z działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną zrzeszonych członków Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/17-00,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia I potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

 

UWAGA!!! Pytania i Odpowiedzi w związku z Zapytaniem ofertowym z dn. 05.04.2018 r.

 

Pytanie 1: Czy transfer musi być zabezpieczony w sposób indywidualny, czy uczestnicy mogą skorzystać z transferu zapewnionego przez hotel? (pyt. z firmy WhyNot TRAVEL)

Odp: Transfer może być zapewniony przez hotel.

 

Pytanie 2: Czy z uwagi na różne ceny hoteli możemy przedstawić cenę na usługę relacji przedmiotu zamówienia w kilku wariantach cenowych? (pyt. z firmy WhyNot TRAVEL)

Odp: Oferta musi przedstawiać tylko jedną cenę za wykonanie całej usługi objętej przedmiotem zamówienia. Nie dopuszczamy możliwości składania ofert wariantowych.

 

Pytanie 3: Proszę o wskazanie w jakim miejscu odbywa się konferencja (adres). (pyt. z firmy  Beta Travel Lufthansa City Center)

Odp: Przesyłam link do strony dot. wydarzenia https://waset.org/conference/2018/05/tokyo/ICACACM. Adres znajdujący się pod linkiem to: Narita Tobu Hotel Airport Japan, 〒286-0106 Chiba Prefecture, Narita, Tokko, 320−1 Tokyo, Japan

Dołączone pliki:

Zapytanie-Ofertowe-05042018-POIR-233-FFLB-INT1.pdf
Zal1-ZO-z-dn-05042018-POIR-233-FFLB.docx
Zal2-ZO-z-dn-05042018-POIR-233-FFLB.docx
Zal3-ZO-z-dn-05042018-POIR-233-FFLB.docx