A+
A-
X
05
lipca
2018

Zapytanie ofertowe z dn. 05.07.2018 r.

 

Zapytanie Ofertowe z dn. 05.07.2018 r.

DOTYCZY: Organizacji wyjazdu na imprezę targową EXPO FENABRAVE 2018 (São Paulo/ Brazylia) dla 7 uczestników projektu

Kod i nazwa CPV:

63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

55100000-1 Usługi hotelarskie

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

w ramach projektu pn. Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra.”, POIR.02.03.03-24-0002/18 ,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia I potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego w ramach Zapytania ofertowego z dn. 05.07.2018 r.

Federacja Firm Lotniczych Bielsko zawiadamia o unieważnieniu przetargu  na organizację wyjazdu i uczestnictwa w imprezie targowej EXPO FENABRAVE 2018 (São Paulo/ Brazylia) dla uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego na podstawie regulaminu udzielania zamówień § 6 ust. 1 lit e).