A+
A-
X
05
października
2023

Zapytanie Ofertowe z dn. 05.10.2023 - nowy

 

!!! UWAGA !!!

zmianie ulega termin składnia ofert - nowa data: 18.10.2023 !!!

w plikach do pobrania znajduje się nowe ZO - Zapytanie-Ofertowe-05102023_edycja z dnia 13.10.2023

!!! UWAGA !!! zmianie ulega fragment:

stare brzmienie: 1. Zamawiający wymaga, aby Oferenci składający ofertę dysponowali następującym doświadczeniem: - w przeciągu 3 ostatnich lat ( lub w przypadku, gdy działalność prowadzona jest krócej – w okresie jej prowadzenia) wykonał minimum 3 usługi polegające na organizacji i zabudowie stoiska wystawowego o minimalnej wartości 50 000 złotych brutto. Oferent spełni ten warunek, poprzez przesłanie listów referencyjnych z trzech poprzednich targów.

nowe brzemienie: VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. INFORMACJA O ZAKAZIE POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH. 1. Zamawiający wymaga, aby Oferenci składający ofertę dysponowali następującym doświadczeniem: - w przeciągu 3 ostatnich lat ( lub w przypadku, gdy działalność prowadzona jest krócej – w okresie jej prowadzenia) wykonał minimum 3 usługi polegające na organizacji misji o minimalnej wartości 50 000 złotych brutto. Oferent spełni ten warunek, poprzez przesłanie listów referencyjnych z trzech poprzednich misji.

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

W ramach projektu: Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 1. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy

z siedzibą w Kaniowie (43-512) przy ul. Stefana Kóski 43

NIP: 5472085992

REGON: 24086188

KRS: 257988

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zorganizowanie wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej dla 6 uczestników projektu, w tym:

 1. USŁUGA TRANSPORTU OSÓB:
 2. Zapewnienie przelotów tam i z powrotem na trasach:
 • Katowice/ Polska – Bangkok/Tajlandia- 6 osób – przylot w dniu 29.11.2023 r.,
 • Bangkok/Tajlandia – Katowice / Polska - 6 osób – wylot w dniu 12.12.2023r.

 

 1. Oferent zapewni bilety lotnicze z opcją FLEX, gdzie maksymalny czas trwania podróży nie przekroczy 23 godz. w jedną stronę z maksymalnie 2 przesiadkami na trasie Katowice / Polska – Bangkok/Tajlandia, oraz 23 godz. w jedną stronę z maksymalnie 2 przesiadkami na trasie Bangkok/Tajlandia – Katowice / Polska. Zamawiający przedstawi Oferentowi ostateczną listę uczestników wyjazdu nie później niż 7 dni przed terminem wyjazdu. Bilety w klasie ekonomicznej, cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę. Każdy z uczestników może zabrać bagaż podręczny oraz rejestrowany zgodnie z limitem danego przewoźnika, z którego usług będzie korzystać Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i dostarczenia biletów w terminie do 5 dni poprzedzających planowany termin wylotu, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną.
 2. Wypożyczenie 2 samochodów typu SUV w dniach 29.11-12.12.2023 z możliwością odbioru i zwrotu na lotnisku w miejscowości Bangkok.

 

 1. USŁUGA NOCLEGU, w tym:
  1. Zapewnienie i organizacja noclegów w hotelach spełniającym standardy międzynarodowe min. 4 gwiazdki dla:
 • 6 uczestników misji w dniach – 29.11-12.12.2023 r. – 13 noclegów w miejscowości Bangkok.

 

 1. Hotel powinien znajdować się w miejscu dogodnym komunikacyjnie w odległości nie większej, niż 10 km od centrum miasta. W celu uzyskania akceptacji Zamawiającego, Wykonawca przedstawi 3 propozycje hoteli, spośród których Zamawiający wybierze miejsce zakwaterowania;
 2. Wykonawca zapewni hotel z możliwością odwołania rezerwacji. Przy czym stawki ryczałtu za hotel nie powinny przekraczać limitu określonego w przepisach w sprawie ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
 3. Przewidywane zakwaterowanie w osobnych pokojach, wszystkie pokoje w standardzie dwuosobowym.

 

 1. UBEZPIECZENIE
 2. każdego z uczestników misji – tj. 6 uczestników:
 • ubezpieczenie kosztów leczenia – w tym pełnego leczenia COVID-19 (wartość ubezpieczenia min. 500 tys zł/osobę);
 • NNW (wartość ubezpieczenia min. 60 tys zł/osobę);
 • OC (wartość ubezpieczenia min. 200 tys zł);
 • ubezpieczenia bagażu podróżnego (wartość ubezpieczenia min. 4 tys zł. wraz z ubezpieczeniem bagażu od zniszczenia).

 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: 29.11-12.12.2023 roku.

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez firmę ATLANTIS Sp. z o.o., która uzyskała max. liczbę punktów i została uznana za najkorzystniejszą, w związku z czym zostanie z nią zawarta umowa na wykonanie zadania zgodnie z przedmiotem zamówienia.

GMSYNERGY Sp. z o.o. Sp. J./ ul. Tuszyńska 67 95-030 Rzgów/ 88,66 pkt 73 200,00 zł netto/ 73 200,00 zł brutto

Sun&More Sp. z o.o./ ul. Madalińskiego 8/215 70-101 Szczecin/ 97,44 pkt/ 66 600,00 zł netto/ 66 600,00 zł brutto/ 16.10.2023 r. godz: 10:17

ATLANTIS Sp. z o.o./ ul. Ratuszowa 2 43-300 Bielsko-Biała/ 100 pkt /64 000,00 zł netto/ 64 900,00 zł brutto/ 18.10.2023 r. godz: 22:47