A+
A-
X
06
maja
2021

Zapytanie Ofertowe z dn. 06.05.2021 - ogłoszenie zostało edytowane w dniu 14.05.2021

 

Zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2021 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej International Conference on Aerospace Science and Aviation Technology (ICASAT), 26-27.06.2021, Cuenca, Ecuador.

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

W ramach projektu:

„Działania biznesowo- promocyjne na rzeczy internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego”, POIR.02.03.03-24-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

Zadane pytania i udzielone do nich odpowiedzi z dn. 14.05.2021r. znajdują się w plikach do pobrania.

W dniu 14.05.2021 ogłoszenie zostało zmienione:

Zamawiający doprecyzował opis przedmiotu zamówienia według poniżeszego:

Treść obecna:

USŁUGA NOCLEGU, w tym:
a) Zapewnienie i organizacja noclegów w hotelach spełniającym standardy międzynarodowe min. 4 gwiazdki dla:
• 11 uczestników misji w dniach – 23.06 - 01.07.2021 r. – 8 noclegów w miejscowości Cuenca;
b) Hotel powinien znajdować się w miejscu dogodnym komunikacyjnie w odległości nie większej, niż 6 km od centrum miasta (miejscowości Cuenca) . W celu uzyskania akceptacji Zamawiającego, Wykonawca przedstawi 3 propozycje hoteli, spośród których Zamawiający wybierze miejsce zakwaterowania;

Treść pierwotna:

USŁUGA NOCLEGU, w tym:
a) Zapewnienie i organizacja noclegów w hotelach spełniającym standardy międzynarodowe min. 4 gwiazdki dla:
• 11 uczestników misji w dniach – 23.06 - 01.07.2021 r. – 8 noclegów ;
b) Hotel powinien znajdować się w miejscu dogodnym komunikacyjnie w odległości nie większej, niż 6 km od centrum miasta.  W celu uzyskania akceptacji Zamawiającego, Wykonawca przedstawi 3 propozycje hoteli, spośród których Zamawiający wybierze miejsce zakwaterowania;

Jednocześnie wydłużono termin składania ofert:

Treść obecna:

1. Prosimy o przesłanie oferty w formie dokumentowej (tj. skan w formacie pdf podpisanej oferty) na adres poczty elektronicznej: przetargi@aerosilesia.eu do dnia 20.05.2021 r. do godz. 11:00.

Treść pierwotna:

1. Prosimy o przesłanie oferty w formie dokumentowej (tj. skan w formacie pdf podpisanej oferty) na adres poczty elektronicznej: przetargi@aerosilesia.eu do dnia 18.05.2021 r. do godz. 11:00.

Edytowane zapytanie ofertowe znajduje się w plikach do pobrania.

Na adres Zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący wykonawcy:
1. Sun and More Sp. Z o.o. /Ul. Madalińskiego 8 lok. 215, 70-101 Szczecin/ Data: 18.05.2021r. godz: 10:33
2. Orient Travel Sp. z o.o./ Ul. Warszawska 36, 40-010 Katowice/ Data: 18.05.2021 godz.: 22:35
3. ATTIS s.c. M.Błachno- Wyrwicka, K. Lewandowska / Ul. Czerwonych Maków 10/37, 01-493 Warszawa / Data: 20.05.2021 godz: 09:57
4. Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o./ Ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań/ Data: 20.05.2021r.godz: 10:11
5. Perfekt Anna Rudzka / Ul. Słonecznikowa 13E, 15-604 Stanisławowo/ Data: 20.05.2021r. godz:10:16
6. upHotel Sp. Z o.o. / Solna 4, 58-500 Jelenia Góra/ Data: 20.05.2021r. godz.: 10:35
7. Cristal Travelnet Sp. z o.o. / Ul. Wojska Polskiego 34, 19 – 300 Ełk/ Data: 20.05.2021r. godz.: 10:43
W wyniku oceny wybrano ofertę Perfekt Anna Rudzka. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w załącznikach.